Ymer är en svensk lastångare som inte gjorde måga resor då hon förlist året efter hon byggdes. I Stockholm yttre skärgård gick hon med full fart på grund men gick av farten över grundet men gick svårt läck och sjönk inte långt därefter.

Fakta
TypLastångare
MaterialStål
Tonnage1 551,92 brt 1 074,81 nrt 2 170 dwt     
Under däck: 1 175,11
Mått73,84 x 11,22 x 5,00 meter
Maskin 950 IHK
Fart
Byggd1922 Zaltbommel, Holland (byggnr 444)
BeställareStockholms Rederi AB Svea
Sjösatt
Levererad
Regnr6835
SignalKDMR
KlassadFranska Veritas
AssuransFörsäkrings AB Fylgia
HemmaStockholm
ÄgareStockholms Rederi AB Svea
BefälhavareO.E. Westerlund
Besättning21 man, ingen omkom
På resa Dunston, Newcastle – Stockholm
Förlist1923-06-19
Plats Bullerö ca 12 rättv. V½N från Almagrund.fyrskepp. Ligger Ost om Pojken
Orsak Grundstöning kl. 08.43, gled över grundet, sjönk med fören efter en stund
Last1070 ton Koks i rummet,300 ton Vatten som barlast, 405 ton Koks på däck
POS
Djup
Sjk
Exnamn

FÖRLISNINGEN
För att ta del av YMERS förlisning kan man bland annat läsa sjöförklaringen. Fartyget gick läck och sjönk med fören först men lyckligtvis räddade sig besättningen i livbåtarna. Det finns flertalet olika positionsuppgifter på YMER, 17 meters djup på N 59° 09’ 64 X E 18° 54’ 39 eller 23 meter på pos N 59° 09′ 67 X E 18° 54′ 61 för att nämna några. Alla finns på sjökort 6144, vilket som stämmer eller om ens någon pos stämmer vet jag inte då jag inte själv varit där. Man skrotbärgade henne och sprängde samt ska visst Neptun varit där för om möjligt bärga henne, men misslyckades.

Sjöförklaringen som hölls i Stockholms Rådhusrätt den 26 juni 1923 sammanfattas i följande…….
”Vid passerandet av Segerstads fyr bestämdes positionen genom pejlingar. Ingen ortsbestämning kunde därefter erhållas på grund av tät tjocka. Full fart hölls likväl under kursen som enligt befälhavarens åsikt borde bära något NO om Almagrundets fyrskepp. När fartyget enligt loggen skulle ha befunnit sig 3 nm syd om nämnda fyrskepp gick det för full fart upp på ett undervattensskär. Det gled av farten över grundet men hade erhållit så svåra skador att det en stund senare sjönk å djupt vatten. Besättningen hade dessförinnan gått i livbåtarna.

ORSAK: Försumlighet under navigeringen. Avståndet från det ställe varest fartyget befann sig vid ortsbestämningen utanför Segerstad till Almagrundets fyrskepp är 185 nm. Under 23 timmar tillryggalade fartyget 182 nm. Befälhavaren borde hava insett att under denna tidsrymd kunde fartyget genom strömsättning, förändrad deviation å kompassen, felaktig styrning eller loggens missvisning hava kommit flera nm från det beräknade stället”

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.