WINGA

Kusten utanför Östergötland har alltid varit ett gissel för sjöfarten när man kommit genom Kalmar sund och mött Häradskär, Sandsänkan och Fällbådan. Området är fyllt med grynnor och skär och som många andra fartyg slutade Winga sina dagar i området.

Fakta
TypMotorskonert. 3-mastad
MaterialEk / Fur
Tonnage148 brt 98 nrt 230 dwt
Mått29,52 x 7,48 x 3,35 meter     
Djup i rum: 2,92 m
Maskin2-cyl June-Muntell om 120 HK, (mont. 1935 vid Marstrand M.V.)
Fart
Byggd1914 av Janne Hagerman Viken
Beställarep.r. Höganäs, (vice konsul Emil Johnsson)
Sjösatt
Levererad
Regnr5625
SignalSKQD / JVBC
KlassadBureau Veritas
AssuransBohusassuransen Ömsesidiga Sjöförsäkring
HemmaMarstrand
Ägarep.r. Emanuel Österman, Marstrand
BefälhavareAxel Leonard Österman
Besättning Ingen omkom
På resaDegerhamn – Husum
Förlist1959-06-16 kl 08,55
PlatsRåtoppsankan vid Harstena NNO om Häradsskär
OrsakGrundstötning och blev vrak
Last235 ton cement i rummet/Ingen last på däck
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
WINGA eller som en del skriver VINGA byggdes som 3-mastskonare 1914 i Viken av Janne Hagerman för att partrederi i Höganäs med vice konsul Emil Johnson som huvudredare. Som hennes första befälhavare utsågs Carl Gustaf Nilsson även han hemma i Höganäs. WINGA kom att överföras i september 1932 till Rederi Ab Vingos i Höganäs, men bakom detta rederi stod samma personer då styrelsen bestod av Emil och Helge Johnson samt hennes befälhavare Carl Gustaf Nilsson.

WINGA kom i januari 1934 att säljas för 19 000: – till ett partrederi i Marstrand med Emanuel Österman som huvudredare och Axel Leonard Österman utsågs till hennes befälhavare. Samma år som köpet råkade WINGA ut för en grundstötning då hon den 17 december 1934 cirka 1 km sydost om fyrtornet Ölands norra udde och stod rejält fast och högg hårt. Bärgningsångaren DIANA gick ut dagen efter för att lossa lasten till pråmar för om möjligt dra henne loss. Men på grund av dåligt väder blev man tvungen avbryta arbetet.

Det dröjde till den 21 december innan WINGA kom flott och kunde bogseras in till Grankullaviken för att tätas och sedan vidare till Saltviks varv. 1935 lät man Marstrands Mekaniska Verkstad montera en 2-cyl June-Muntell marinmotor om 120 Hk och i oktober 1955 blev hon nedriggad till skonert. 

REDARE    
1914 – 1932 p.r. Emil JohnsonHöganäs  
1932 – 1934 Rederi Ab Vingos Höganäs sept.-32
1934 – 1959 p.r. Emanuel Österman Marstrand jan.-34 

FÖRLISNINGEN
WINGA gick i mitten av juni 1959 från Degerhamn på Öland med 235 ton cement i rummet norrut mot destinationsorten Husum i Norrland. Klockan 08,15 passerades Häradsskär på 3 sjömils avstånd och man satte nordostlig kurs mot Landsort. Det blåste cirka 10 m/sek nordvästlig vind och strax efter passagen av Häradskär fick man problem med maskin så befälhavren Österman gick ner för att se efter och åtgärda felet. 

När han väl kommer upp igen inser han att man kommit alldeles för nära land och ger omedelbart order om att gira styrbord. Dock var det för sent och klockan 08,55 grundstötte WINGA vid Råtoppsankan och blev vrak. Besättningen blev kvar ombord till klockan 13 då en lotsbåt hämtade in manskapet men WINGA blev kvar.

Källa:
Vrakliggare 1880 – 1980 sid 155
Sveriges Skeppslista 1959 sid 192, 193
Lloyds Register Of Ships 1949-1950 *30065
Svenska Seglare Och Motorseglare sid 599, 600, 611
Skånska Sjöfartens Historia sid 265
Båtologen 1-1997 sid 12, 13 foto

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.