fbpx

ESTONIA (skonert)

Det här ska inte handla om den tragiska olyckan då nästan 900 man omkom. Nä, det där handlar om en förlisning av betydligt lindrigare karaktär. Visserligen gick fartyget förlorat utanför Gräsö men inget människoliv gick förlorat.

ESTONIA på en dålig bild
Fakta
TypTremastad skonert
Material
Tonnage
Mått
Maskin
Fart
Byggd1921
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
Ägare
Befälhavare
Besättning
På resa
FörlistHösten 1936 i hårt väder
Platsutanför Gräsö
Orsak
Last
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Den tremastade skonerten Estonia byggdes 1921. På en aktion i Norge 1927 köptes hon av den välkände Ålandsredaren Gustav Eriksson. Han betalade endast 12.000 kronor för henne. Hösten 1936 var hon på väg att angöra den svenska kusten utanför Gräsö. I det ovädret som rådde förliste hon givetvis och via räddningskryssaren Dan Broströms anteckningar förmedlas räddningen.

Anteckningar förda av Dan Broströms kapten Rickard Carlsson
–“Den 4:e oktober 1936 blåste det upp en fruktansvärd orkan över Östersjön. Från Öregrund kom uppgifter att ett fartyg strandat vid Svarthamn och högsta möjliga fart sattes ut till platsen. Under vägen dit var sjön så våldsam att det ena brottet efter det andra gick över livbåten och vid Ålänningen fick den grundkänning. Det var så att alla trodde att deras sista stund var kommen. Vid tretiden hade man emellertid kämpat sig fram till haveristen, som spolats in mellen Fluttugrynnorna och dit in, cirka 400 meter, var det omöjligt att nå.”–“I daggryningen den 6:e okt observerades fem man på vraket, men stormen var för hård och man kunde inte med däcksbåten transportera raketlinkastaren till någon klippa så att man kunde nå förbindelse med de nödställda. Påföljande dag vågade sig Rickard och en man ta sig närmare vraket med lillbåten och fick nu veta att fartyget hette Estonia från Mariehamn med elva mans besättning. Allt avlöpte väl. En fiskebåt från Örskär kom till hjälp och alla de skeppsbrutna -nära nog förfrusna- kunde överskeppas och få sin vård i Öregrund”.
Här räddas besättningen från ESTONIA som syns i bakgrunden av bilden. I jollen Rickard Carlsson.

Skrivet av Göran Nilsson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.