fbpx

TAGE SYLVAN

Ett vrak som dyks på i Gävletrakten är den gamla ångaren Tage Sylvan som förliste hösten 1885. Hon var för övrigt det första fartyg som byggdes vid Kockums i Malmö och fick inleda epoken som varade så länge

Fakta
Typ Lastångare
MaterialJärn
Tonnage453 brt 441 nrt 700 dwt
Mått 45,7 x 7,6 x 4,4 m (Ombyggd och förlängd 1877)
Maskin2 cyl Compoundmaskin 60 nom. Hkr
Fart
Byggd 1873/74 Kockums varv, Malmö (Byggnr 1)
BeställareYstads Ångfartygs AB, Ystad
Sjösatt1873-08-05
Levererad
Regnr
Signal HLBR
Klassad
Assurans
HemmaYstad
Ägare Ystads Lastångfartygs AB (F. Pettersson)
BefälhavareL. F. Nordberg
Besättning Ingen omkom
På resaGävle – Hamburg via Härnösand
Förlist1885-10-07
PlatsHällgrund/Yttergrund på 9 fotsgrundet NO Gävle§
OrsakGrundstötning i SSV vind
Last 190 ton Järn samt 50 standards trä
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Tage Sylvas byggdes 1873 vid Kockums varv, Malmö och var varvets första bygge och hon fick således byggnummer 1. Beställare var Ystads Ångfartygs AB, Ystad med C. Gram som huvudredare. Tage Sylvan levererades 1874 och kostade vid byggandet 145,000 Riksdaler. Fakta från bygget är 150 x 25’2 x 14 ½ fot och en maskin om 60 nom. Hk, vilket för övrig satt i vid förlisningen. Hon kom att byggas om och förlängas redan 1877 och fick måtten 45.7 x 7.6 x 4.4 meter. 

BEFÄLHAVARE 
1874 – 1876 G. Brunstedt 
1877 – 1885 L.F. Nordberg 

FÖRLISNINGEN
Hösten 1885 var Tage Sylvan på resa från Gävle till Härnösand för att sen ta sig ner till Hamburg. Nu gick det inte så som rederiet ville utan man grundstötte vid 9 fots grundet ”Yttergrundet”, Hällgrund den 7 oktober 1885 i sydsydvästlig vind. Bärgningsbolaget Neptun försökte bärga men försöket avbröts och ångaren sjönk till 15 meters djup.

Vraket köptes av Gävles skeppsbyggmästare O. A. Brodin som under 1886 bärgade maskiner och en del inventarier med hjälp av 4 dykare. Strandningsauktion hölls den 11 nov. vid Atlas varv i Gävle på donkeypannan 60 famnar kätting, ankare 2 lanternor winchar, rattar kompasser.

Skrivet av Göran Nilsson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.