Ett av Bottenvikens mäktigaste vrak är nog den tyska ångaren Syria. Ett över 105 m långt vrak på 22 meters djup relativt nära land gör Syria högintressant för oss vrakfreak.

Fakta
Typ Lastångare
MaterialStål
Tonnage3 607 brt    2 265 nrt
Mått105,36 x 13,32 x 7,88 meter
MaskinÅngmaskin från varvet
Fart
Byggd1898 hos Blohm & Voss KG i Hamburg (byggnr 127)
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal RLBC
Klassad
Assurans
HemmaHamburg
Ägare HAPAG
Befälhavare
Besättning 22 man + kronolots & lotslärling (Alla räddades)
På resaLuleå – Tyskland
Förlist1916-07-16
PlatsMellan Bjuröklubb och Blackkallen
Orsak Torpederad av den ryska ubåten Viepr (Vildsvinet) med 3 torpeder
LastMalm
POS
Djup
Sjk
Exnamn

FÖRLISNINGEN
Syria ingick i en södergående konvoj som var eskorterad av en svensk patrullbåt. Hon hade avgått från Luleå med lastrummet fullt av malm avsedd för Tyskland. När man kom ner mot Skellefteå och Bjuröklubb dök den ryska ubåten Viepr (Vildsvinet) upp.

Löjtnant Kondrasjov som förde befälet ombord gav order om att avlossa torpeder för att sänka åtminstone en av ångarna i konvojen. Mot Syria avlossades tre torpeder varav den ena gick akter om och den andra för om fartyget, men den tredje träffar mitt i och Syria gick till botten.

Besättningen som uppgick till 22 man, samt kronolots och en lotslärling ombord, räddades av en svensk torpedbåt men åt Syria gick inget att göra. Sänkningen som skedde cirka 600 meter innanför den svenska tremils gränsen föranledde en protest mot kränkningen av gränsen och löjtnant Kondrasjov medgav att han misstagit sig om platsen och dessutom trott att ”torpedbåten var tysk” !!! Hur som helst, den ryska regeringen lovade ersätta skadorna och avsätta ubåtschefen.

SYRIA IDAG
Vraket hittat så sent som 1988 av dykare och det är väl ett av de mest besökta vraken i regionen. Lasten liksom överbyggnaden är bärgad och åren har givetvis satt sina spår i skrovet. Dock finns mycket kvar att beskåda och med sin längd på över 105 meter gör att det är svårt att ”bli mätt” på henne.

Skrovet står kölrätt och är befriad från trålar men rasrisk på vissa ställen. Det tämligen ringa djupet på 22 meter gör dykningen inte alltför avancerad.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.