NANTALIE

Den Gotländska ostkusten har alltid varit ett farligt farvatten för sjöfarten. Starka strömmar och dålig sikt har sänkt många fartyg i detta område.
Den här historien utspelades på Faluddrevet.

Fakta
TypÅngare
Material
Tonnage
Mått
Maskin
Fart
Byggd
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
HemmaVindau
Ägare
BefälhavareF. Koch
Besättning19 man
På resaRiga – fransk hamn
Förlist1914 -02 -13
PlatsFaluddrevet på östra sidan av Gotland
OrsakGrundstötning pga starka strömmar och tjocka
LastStyckegods
POS
Djup
Sjk
Exnamn
FÖRLISNINGEN
Den ryska ångaren Nantalie var hemmahörande i Vindau, och fördes av kapten F. Koch. I februari 1914 var hon på resa från Riga till fransk hamn. Hon var lastad med styckegods som bestod av bland annat: lin, hampa, tobak, skinn och blår. Det rådde tät tjocka och starka strömmar så ångaren kom för långt västerut och farligt nära den gotländska kusten. Liksom för många andra fartyg blev det för mycket och hon gick söndagen den 13 fabruari rätt upp på Faluddrevet på östra sidan av Gotland. Kapten Koch hade visserligen varit klok nog att sänka farten i tjockan, och vid grundstötningen var den endast fyra knop. Av den anledningen hyste man stor förhoppning att med assistans från bärgare snabbt komma flott och eventuellt fortsätta resan.

Den som först kom fram till haveristen var lotsen Lars Holmberg som här berättar:
-“Den 14:e klockan 4 em, då jag lämnade haveristen, frågade jag kaptenen om han önskade att livräddningsbåten skulle utgå i händelse av storm och om vädret förvärrades. Han svarde då att man hade två stora och goda livbåtar ombord och för den skull inte behövde anlita sådan hjälp. Men om nödbloss kom att sändas upp från fartget, var han tacksam om livräddningsbåten ville möta emot och vara dom behjälpliga vid landstigningen. Redan klockan 5 samma dag kom de första nödraketerna från haveristen”.

-“Jag bemannade då en större fiskebåt och gick ut till fartyget enligt vårt avtal. Vinden ökade nu mer och mer till orkanlik storm med regnbyar, varför vi inte förmådde ro upp till sidan av fartyget. Det fanns nu heller ingen möjlighet att ta ner besättningen i vår båt, varför vi efter mer än tre timmars hård rodd lyckades ta oss iland vid halv-9 tiden på kvällen”.

-“Innan jag utgick med mitt manskap hade jag sagt till om larmning av det ordinarie livräddningsmanskapet, som var samlat vid stationen och hade satt livräddningsbåten i sjön. Den gick nu i sin tur ut och kom åter till land klockan halv 3 följande morgon med fartygets besättning, med undantag av kapten och andre styrmannen som hade stannat kvar ombord. Livräddningsmanskapet fick därför gå ut ännu en gång för att ta iland också dessa två man, och först klockan 12 på middagen den 15:e var samtliga bärgade”.

Neptunbolagets bärgningsfartyg Eol låg i Visby och avgick omgående med högsta fart till haveristen. Man gjorde ett stopp i Brunnsvik för att ta med sig pråmar för att föra iland lasten, men nådde Faluddrevet först på kvällen. Snart kom även bärgaren Ajax som hade avgått från Kalmar för att hjälpa till. Med tanke på den låga farten Nantalie hade vid grundstötningen började man med att känna på henne och se om man kunde dra henne flott. Ganska snart satte dock vädergudarna stopp för alla vidare försök och efter ett par timmar gav man upp.

Det dröjde ända tills tisdagen innan vädret tillät fortsatt bärgning. Nu hade fartyget under stormen drivits längre upp på grundet och man fick inrikta sig på att ta iland lasten. Till sin hjälp hade man ett stort antal båtar från trakten samt ångaren Klintehamn. Man fick iland 1.089 balar lin, 94 balar tobak och cirka 100 säckar risinfrö. Detta placerades i Faludden och i Ronehamn och hela operationen övervakades av både den ryska och den tyska konsuln.

Onsdagen bjöd även den på fint väder för bärgarna, men det var dock bara tillfälligt. Redan dagen efter blåste det hård storm med snöbyar. Det mesta arbetet låg nere ända tills den 26:e februari då vädret lättade en aning. Återigen fick man avbryta för sydostliga stormar med snö som höll i sig ända fram till den 10 mars. På nästan en hel månad hade man inte många arbetstimmar på henne. Fartyget hade nu blivit rejält åtgången av ovädret. 

Av den 19 man starka besättningen återstod nu 3 man. Övriga hade gett upp och rest hem till sina hemorter. Efter ytterligare 10 dagar hade man lyckats länsa Nantalie på sin last. Fartyget lämnades sedan åt sitt öde. Lasten auktionerades bort under två dagar, och priset var varierande. Den första dagen då det minst skadade gick bort, gav 20.000 kronor medan andra dagen gav betydligt mindre.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.