NAUTILUS

Yttre skärgården i Stockholm kan vara svår att nå, men om man gör det så finns här otaliga vrak. Nautilus var på resa in till Stockholm i mitten av maj 1881 men slutade sina dagar vid Brandsten.

Fakta
TypBrigg
MaterialEk
Tonnage273,67 brt   268,63 nrt
Mått27,6 x 8,0 x 4,9 meter
Maskin
Fart
Byggd1842 hos T. Tiffin, Sunderland
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr23492
SignalNRVC
Klassad
Assurans
HemmaSunderland
ÄgareIsaac Whitfield
BefälhavareFrederick Scott (certificate of competency No. 11.417)
Besättning 6 man, ingen omkom
På resaSunderland – Stockholm
Förlist1881-05-14
PlatsBrandsten, SO om Sandhamn
OrsakStrandning i hård SV vind, slogs sönder i storm och sjönk
Last280 ton Koks och Stenkol
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
NAUTILUS byggdes 1842 hos T. Tiffin, Sunderland för mig okänt rederi. Hon kam att genomgå en större reparation 1856 samt zinkförhydrad 1870 innan sista reparationen 1874. 

FÖRLISNINGEN
NAUTILUS avgick från Sunderland den 27 april 1881 med full last, (280 ton) koks och kol för Stockholm. Besättningen uppgick till sex man och inget var att klaga på vad gäller fartygets skick och utrustning. Seglatsen gick långsamt och till en början helt utan problem och inte förrän klockan 21 den 13 maj fick man syn på Holmudden fyr, (Fårö) på 10 nm avstånd. Kursen sattes N ½ V mot Gotska Sandön vilken passerades vid 2-tiden på natten den 14 maj betydligt närmare än man tänkt sig så kursen ändrades nu till nordost i cirka en timme innan man återgick till gamla kursen.

Vädret var något disig luft med sikt på nästan 7 nm och man gjorde en fart av cirka 4½ knop. Vid 10-tiden på förmiddagen friskade det ifrån väst och man minskade seglen samt höll kursen. Enligt instrumenten hade man avverkat 58 ”miles” från Holmudden. Kort därefter fick man se land på att avstånd av cirka 7-8 distans och inte långt därefter fick man grundkänning och gick läck.

Efter en kvart hade vattnet stigit till 12 fot så jollen gjordes klar och manskapet tog plats i densamma. Endast det mest akuta tog man med sig och styrmannen lyckades med fara för sitt eget liv rädda loggboken. Under tiden hade fartyget fått stark slagsida åt styrbord vilket omöjliggjorde sjösättning av den stora båten. Man lyckades i jollen ta sig in till Sandhamn och fick där senare hjälp att ta sig ut till NAUTILUS igen för att finna att hon slagits av grundet och sjunkit till 30 famnar!!! (justerad till 17 meter)

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.