fbpx

KATTEGATT (Lastångare)

s/s KATTEGATT (Obs fel datum på bilden)
Fakta
TypLastångare, 2-mastad
MaterialJärn
Tonnage431,19 brt   312,58 nrt   600 dwt       
Under däck: 388,03
Mått44,32 x 7,35 x 4,40 meter                  
Djup i rum: 4,67 m
Maskin45 Nom.HK
Fart
Byggd1873 vid Göteborgs Mekaniska Verkstad
BeställareKullens Ångbåts AB, Höganäs
Sjösatt
LevereradMitten av augusti 1873
Regnr2434
SignalHKPD
Klassad
Assurans
HemmaVerkebäck
ÄgareRederi AB Verkebäck
BefälhavareA. Edwall, Mönsterås 30 år
Besättning12 man, alla omkom
På resa Königsberg – Skien
Förlist1913-01-31
PlatsKämpingebukten. Mitt emellan Trelleborg – Falsterbo
OrsakStrandning i svår snöstorm, vattenfylldes
Last604 ton Råg i rummet/Ingen last på däck
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIA
Kullens Ångbåtsaktiebolag beställde en ångare som skulle lasta runt 600 ton hos Göteborgs Mekaniska Verkstad, vilken levererades 1873, och fick namnet KATTEGATT och byggdes till 65 Nyläster. Som befälhavare utsågs sjökapten Påhl Jönsson, som var styrman på ss Kullen. Han tillträdde tjänsten den 14 augusti 1873 i Göteborg och kom sedan att föra fartyget till 1888 då han avlöstes av K. Hernlund.

KATTEGATT var redan 1897 illa ute när hon strandade på Sjollen i Öresund. Hon var då på resa mellan Landskrona och Stockholm med spannmål i lasten. Den 27 juli 1897 tog den resan slut men KATTEGATT togs flott två dagar senare. Hon hamnade efter sin Stockholmstid slutligen i Verkebäck där hon tillhörde Werkebecks Ångfartygs AB.

FÖRLISNINGEN
KATTEGATT var i slutet av januari 1913 på resa mellan Königsberg och Skien men hon försvann med man och allt någonstans utmed resan. Det gick länge innan man fann någon av de omkomna. Maskinistens (K. Ljunggren) kropp drev egendomligt iland i Trelleborg, där hans fru och barn bodde.

Ett svar på vad som hände fartyg och manskap kom när en flaskpost hittades. Texten i dess meddelande löd:
–”Driven in i Falsterbobukten – kan inte klara land – båtarna, maskinskylighten inslagna – måste länsa rakt i land, vattnet stiger under pannorna, kan icke hålla läns, God med oss! Edwall”.

Kattegatt hittades senare cirka 400 meter från land.

Källa
Brunos Vrakliggare sid 39
Sveriges Skeppslista 1910 sid. 74, 75
Sjöfart och Fartyg från Viken del I sid. 81, 82, 83, 156, 157, 269
Sjöfart och Fartyg från Viken del II sid. 100
Sjöfart och Fartyg från Nordvästskåne sid 340
Stockholms Ångbåtssjöfart 1857-1932 sid 204
Skånska Sjöfartens Historia sid 415
Båtologen 1981-5 sid 260

Skrivet Göran Nilsson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.