KNIPPLA

Fakta
TypLastångare
MaterialStål
Tonnage520,80 brt      351,93 nrt     700 dwt         
Under däck: 375,32
Mått48,35 x 8,25 x 4,0 meter                            
Djup i rum: 2,40 m
Maskin325 IHK
Fart
Byggd1906 Lindholmens Mek. Verkstad, Göteborg
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr4634
SignalJQDT
KlassadFranska Veritas
AssuransÖmsesidiga Ångfartygsförsäkrings Förening Robur
HemmaGöteborg
Ägare Ångfartygs AB Commerce (Werner Lundqvist)
BefälhavareG.R.F. Högdahl
Besättning11 män samt 2 kvinnor, räddade av ss Evy, (Säffle)
På resaTrelleborg – Göteborg
Förlist1916-02-28
Plats Falsterborev, nära grundet Avläggans ballongprick
OrsakMinsprängdes i bogen sjönk snabbt (samma dag minorna blev utlagda)
Last617 ton Socker i rummet/13 ton Socker på däck (6.300 säckar totalt)
POS
Djup
Sjk
Exnamn

FÖRLISNINGEN
KNIPPLA var i Trelleborg och lastade 6 300 säckar socker, totalt 630 ton innan man på förmiddagen den 28 februari 1916 avgick därifrån med kurs mot Göteborg. Man passerade Highburygrundet på nära håll om styrbord kl. 12.25 samt ballong- och kvastpricken syd om Hildagrundet kl.12,53 även dessa om styrbord. Därefter sattes kursen mot Avläggarns prick men kom i ett för dagen utlagt tyskt minfält som befälhavren saknade kännedom om. Efter cirka 3 min på den nyss ändrade kursen och när man var ungefär 100 meter tvärs om pricken exploderade i babords bog en mina som slet upp en stort hål och KNIPPLA började sjunka.

Styrbords livbåt som man hade haft utsvängd sjösattes genast och de flesta ur besättningen tog plats däruti. KNIPPLA sjönk nu allt snabbare och på slutet gick det så fort att 6 man inte han gå i båten utan fick kasta sig i sjön där man snabbt blev upplockade av sina kamrater. KNIPPLA sjönk nu först med förskeppet och aktern högt upp i luften innan hon kantrade över åt babord för att senare med ett fräsande försvinna. Hela förloppet tog inte mer än 3 minuter.

Ångaren EVY med hemmahamn i Säffle kom så till platsen nästan omedelbart och plockade upp besättningen för att sätta iland dessa i Malmö. Befälhavaren Högdahl plockades dock över till den svenska torpedbåten POLLUX vid Limhamn. Hela besättningen kom helskinnade in till Göteborg där läkare möte upp ifall behov av läkarvård förelåg, men så var inte fallet utan alla klarade sig helskinnade. En övernattning i Malmö innan alla reste till Göteborg för att avmönstra.


Källa:
Brunos Vrakliggare 1880-1980 sid 50
Sveriges Skeppslista 1910 sid 76, 77
Sveriges Skeppslista 1913 sid 78, 79
Sveriges Handelsflotta 1913 sid 235, 236
Svenska Handelsflottans Krigsförluster Åren 1914-1920 sid 220
Stockholms Ångbåtssjöfart Minnesskrift 1857-1932 sid 266
Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening 1883-1983 sid 187

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.