fbpx

GRÖNE JÄGAREN

Det är ju välkänt att fartyg bevaras väl i svenska vatten t.ex. Vasa. Fortfarande har vi förmånen att kunna känna historiens vingslag när vi på behagligt djup dyker på unika vrak.
Gröne Jägaren är liksom “Äpplet” välbesökta vrak som spridit kunskap om vårt historiska arv.

Fakta
TypÖrlogsfartyg
MaterialFuru
Tonnage
Mått26.27×6.53 meter (90×22 fot) och förde 22-26 kanoner
Maskin
Fart
Byggd1652 Norrländska skeppsbyggnadskompaniet i Sundsvall
BeställareKronan
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
Ägare
Befälhavare
Besättning80 man varav 28 man omkom i explosionen
På resa
Förlist1676-08-21
PlatsKycklingen sydväst om Dalarö skans
OrsakExplosion pga eld som spred sig till krutdurken
Last
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Skeppet Gröne Jägaren eller som det förmodligen ska vara Gröne Jäger byggdes i furu av Norrländska skeppsbyggnadskompaniet i Sundsvall och köptes in av staten 1652. Måtten var: 26.27×6.53 meter eller 90×22 fot och förde 22-26 kanoner samt var bemannad med 80 man. 

Gröne Jägaren var liksom sin olycksaliga kollega Riksäpplet med i det berömda sjöslaget 1676 utanför Öland. När både Kronan och Svärdet sprang i luften flydde den svenska flottan in i skärgården och skyddet av Dalarö skans. Nu visade det sig vara en bedräglig säkerhet för åtminstånde två av flottans fartyg.

Elden spred sig
Riskäpplet förliste som vi alla vet 1676-06-05 och man tog genast itu med bärgning av framför allt kanonerna. I detta arbete deltog även Gröne Jägaren som var en s.k.”brandare” eller brännare. Augusti månad och arbetet med bärgningen pågick då Gröne Jägaren en kväll låg för ankar utanför Kycklingarna (S om Dalarö).

Den engelska “Capitainen” och skepparen samt 6 roddare tog slupen in till land (senare arresten) medan 18 man var kvar ombord. Kylan var inget hinder denna sommarkväll men för matlagning behövdes eld ombord. Det som inte fick hända skedde och elden spred sig till krutdurken som fick fartyget att explodera. 

De ombordvarande 18 männen omkom och Gröne Jägaren gick till botten 1676-08-21 på ett djup mellan 26-30 meter. Informationen är av naturliga skäl knapphändig men på Krigsarkivet finns dock en skrivelse av amiral Nicolaus Brahe. Han hade rest ner till Dalarö för att möta den hemvändande flottan.

Amiralitetskollegiums ank. skr. 1676 del II s. 397. Krigsarkivet   

Skrivet av Göran Nilsson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.