fbpx

GUNVOR

Fakta
Typ
MaterialEk/Furu
Tonnage85,94 ton
Mått
Maskin45 hk
Fart
Byggd1919 Karlshamn skeppsvarv
BeställareKarlshamn skeppsvarv
Sjösatt
Levererad
Regnr6148
SignalKBVD
Klassad
Assurans
Hemma
Ägarep.r. David Lindeborg
BefälhavareArthur Krüger
Besättning
På resaLimhamn – Berqvara
Förlist
Plats1,6 distans söder om Utgrundens fyr
OrsakKollision me torpedkryssaren Örnen
LastGödning
POS
Djup23
Sjk
Exnamn

Skonerten Gunvor byggdes 1919 i ek och fur. Bygget skedde vid Karlshamn skeppsvarv för varvets egen räkning. Hon mätte vid byggadet 85,94 ton och fick regnr: 6148, signal KBVD. Fyra år senare såldes hon vidare till O Th Lamberg i Viken. 1929 såldes hon ytterligare en gång, nu till C.G. Larsson i Burgenäs. Hon fick då Fårösund som hemort.

Februari 1929 köptes hon av ett partrederi i Timmernabben med handlaren David Lindeborg som huvudredare. Befälhavare blev Arthur Krüger. Man utrustade henne i Saltvik med en 45 hk motor i april samma år.

Gunvor var på resa mellan Limhamn och Bergqvara med last av gödning när hon kolliderade med torpedkryssaren Örnen. Händelseförloppet beskrivs bäst i sjöförklaringen som kommer här.

Sjöförklaring

Berättelse ang. sjöolycka som drabbat i Timmernabben hemmahörande motorseglaren Gunvor på resa från Limhamn till Bergqvara och Kalmar med last av gödning – Fred. den 16 aug. 1929 avgick fartyget fråm Limhamn med full last. 174 tons. gödning i skr., väl utrustat och bemannat och i alla avseenden sjövärdigt.Resan fortsattes utan att något anmärkningsvärt inträffade tills Lörd. den 17 aug. kl. 8 e.m., då Utklippans fyr pejlades i N.V., 3 distansminuter. Stilla med grov dyning och disig luft. Kursen sattes N.O.1/2O. Går för maskin. Kl. 12 midnatt beräknade vi vara vid Yttre Stengrundets lysboj, vilken dock ej kunde upptäckas, enär tjocka strax förut kommit.Farten saktades ned och kursen sattes N.N.O. Reglementsenliga mistsignaler avgåvos och lodningar företogos. Förenämnda kurs hölls tills mistsignalerna från Utgrundets fyrskepp kunde höras, varefter även densamma togos till ledning. Farten modererad hela vakten och alle man på däck för att lyssna efter mistsignaler. Kl. 5.49 f.m. Söndagen den 18 aug. voro vi alldeles uppe under Utgrundens fyrskepp och kursen ändrades då till N.V. t. 1/4 V.Fortfarande tjocka och stilla. Signaler givas med “Tyfon”. Sistnämnda kurs styrdes i 18 tidsminuter för sakta fart. Kl. 6.07 f.m. hördes plötsligt en ångvissla, men mycket svagt, så att vi antogo att ångaren var långt borta. Denna signal besvarades genast av oss, men omedelbart därpå dök ett fartyg upp ur dimman, kommande med god fart alldeles inpå oss om styrbord.Fartyget, som sedemera befanns vara torpedkryssaren Örnen var emellertid så nära inpå oss, att vi icke hunno stoppa motorn eller företaga någon manöverför att undvika kollisionen, varför jag ropade “alle man på däck”. Ögonblicket därpå rände Örnen sin stäv i Gunvors styrbordsida på förkant av storriggen varvid ett gapande hål uppstod och Gunvor började sjunka. Jag ropade till manskapet “försök få bärgning”.Livbåten hann icke sjösättas, men som Örnens maskin gick framåt och detta fartygs stäv var långt in i Gunvors skrov, äntrade vi upp i storriggen och över till Örnens däck. Ett par minuter senare sjönk Gunvor. Eftersom Gunvor sjönk så hastigt kunde skeppspappren inte räddas och besättningen fick lämna fartyget som den gick och stod.Örnen fortsatte nu sin resa till Karlskrona, där vi landsattes vid 12-tiden på midd. Som denna olycka inträffat oaktat att vi genom avgivande av mistsignaler, hållande av utkik och medererad fart, gjort allt vi kunnat för att undvika densamma., fritager jag mig, min besättning och mitt rederi från allt ansvar.
Kalmar den 19 aug. 1929.
Arthur Krüger.
Befälhavare

Skrivet av Göran Nilsson

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.