GAIST här som Paridon
Fakta
TypLastångare
Material
Tonnage495 brt, 245 nrt, 650 dwt
Mått46,24 x 8,11 x 3,59 meter
Maskin2-cyl. compoundmaskin 310 hkr (varvets egen)
Fart
Byggd1916 av P.Larsson, Torskog (Byggnr 199)
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr5785
SignalSGTE
Klassad
Assurans
Hemma
ÄgareRobert Myrsten, Slite
BefälhavareUno Olsson
Besättning13 man ingen omkom
På resaGävle – Stettin (Polen)
Förlist1947-09-25          kl.10.40
Plats
OrsakMinsprängning
Last607 ton Järnmalm
POS
Djup
Sjk
ExnamnSVERKER – LECKÖ – PYSEN – PARIDON

HISTORIK
S/S Gaist byggdes 1916 av P. Larsson. Torskog som nybygge 199 och fick namnet Sverker. Hon mätte vid byggandet 46,24×8,11×3,59 m och tonnaget uppgick till 495 brt,650 dwt, 245 nrt. Under ”huven” satt en av varvets egen 2-cyl. Compoundmaskin på 310 hkr. Hon byggdes på spekulation för bruksägaren Eskil Larsson (Torskog) och såldes till skeppsredare Alb. Svensson i Göteborg som registrerad henne den 7 april med Göteborg som hemort. 

Sverker såldes vidare 1941-12-06 till Rederi Ab Novator ( Einar Nilsson) Norrköping, som behövde fartyg då man förlorat egna tonnaget. Såldes återigen i oktober 1944 för 275.000:- Köpare var ett rederi i Lidköping med Helge Karlsson som huvudredare, som döpte om henne till Leckö.

1945-12-21 såldes hon igen, nu för 305.000:- till Göteborg och fick namnet Pysen. Ett halvår senare 27 juni –47 var det åter dags för både ägar- och namnbyte. Nu döptes hon till Paridon och Rederi Ab Horn ägde fartyget. Det skulle bli ytterligare ett byte av båda, 1946-11-20 köpte Robert Myrsten henne och hon gavs sitt slutgiltiga namn Gaist.

FÖRLISNINGEN
Minsprängdes den 25 september 1947 utanför Swinemünde på resa från Gävle till Stettin med last av järnmalm och sjönk snabbt. Besättningen som uppgick till 13 man hann gå i båtarna och flottar. Efter några timmar räddades alla in till land välbehållna. 

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.