fbpx

FJELLBACKA

Fakta
TypLastångare
MaterialFuru och ek på kravell
Tonnage173,49 brt, 126,40 nrt 25 Nyläster
Mått30,52 x 6,30 x 3,0 meter      
Djup i rum. 3,15 m
Maskin28 nom hkr
Fart
Byggd1873 Gräddviks Varf i Värmland (Näs Härad)
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr624
Signal
Klassad
Assurans
HemmaStockholm
ÄgareCarl Axel Hedin, Stockholm
BefälhavareJohan Ernst Eriksson, Väddö
Besättning9 man alla räddades (7 män och 2 kvinnor)
På resaLöije, Gotland – Skutskär
Förlist1901-05-10
Plats10 nm utanför Gotska Sandön (inom synhåll)
OrsakLäckage under svår storm, sjönk
LastKalksten
POS
Djup
Sjk
ExnamnCHARLOTTENBERG

HISTORIK
Fjellbackas första 25 år vet jag inte mycket om vad gäller befälhavare och ägare, Vet dock att 1877 hörde hon hemma i Åmål, (P. Pettersson) och fördes av A. Eriksson. Sedan följer en lucka fram till 1896 då Fjellbacka köptes in vid årsskiftet 1896-1897 från Västkusten av Mathias Magnus Eriksson i Norrfjell, som bildade ett partrederi för henne.

Ägarfördelningen var följande
Mathias Magnus ErikssonNorrfjell29 / 40 delar
Carl Axel HedinStockholm4 / 40     “
Frans LindholmTomta4 / 40     “
Carl August OlssonSöderfjäll1 / 40     “
Elin Carolina ErikssonBergby, Häverö1 / 40     “
Maria Ulrika ErikssonBergby, Häverö1 / 40     “

Befälhavare under hennes sista tid var följande:

1873-1897Okänd 
1897-1899Niklas August JakobssonGöteborg 
1900-1901Johan NyströmÖregrund
1901Johan Ernst ErikssonVäddö

FÖRLISNINGEN
I början av 1900 upplöstes partrederiet och Carl Axel Hedin blev nu ensam ägare till Fjellbacka och hon fick också Stockholm som hemmahamn. Hon blev dock inte långlivad utan gick som så många andra fartyg till botten.
Hur kan läsas i nedanstående tidningsartikel:

“-Sjunken ångare. På resa från Gotland norrut med last af kalksten sjönk i fredags morse (10/5) vid 1-tiden utanför Gotska Sandön ångaren “Fjellbacka”, hvilken fördes af kapten Ericsson från Väddö, i fjol anställd å Norrtäljeångaren “Rex”. Vid tillfället rådde svår storm, derunder ångaren sprang läck, och vattnet inströmmade i sådan mängd, att man med ångpannan icke förmådde hålla ångaren läns. Till råga på olyckan uppstod äfven fel i maskinen, så att man ombord förlorade all utsigt att söka sätta på land vid Gotska Sandön, som var i ögonsikte.

Efter hållet skeppsråd lemnade derefter hela besättningen, sju man och två qvinnor, den sjunkande ångaren och gick i den lilla skeppsjollen samt lyckades med förtviflade ansträngningar i sex timmars tid hålla stäfven mot vinden, hvarpå de uppmärksammades af en förbipasserande dansk brigg (LOUISE), hvilken tog de skeppsbrutna ombord och landsatte dem vid Söderarm, derifrån de i lördags i ångf. “Norrtelje” till Stockholm


. Ångaren “Fjellbacka” var byggd 1873, mätte 119 ton samt hade maskin med 28 hästkrafter -“.

Skrivet av Göran Nilsson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.