fbpx

BALDER (Skonert)

Fakta
Typ
MaterialTrä
Tonnage
Mått45 m lång och 11 m bred
Maskin
Fart
Byggd1922 i Lemland, Åland
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
Ägare
Befälhavare
Besättning
På resaKiel – Mäntyluoto
Förlist1928-10-10
Plats
OrsakGrundstötning i storm
LastKoks
POS
Djup 60-65 m
Sjk
Exnamn
Vrak hittat: Hösten 2001

Foto: Ålands Sjöfartsmuseeum 


Skonerten Balder avseglade den 10 Oktober 1928 från Kiel. Fartyget var lastat med koks och seglade mot destinationsorten Mäntyluoto i Finland. I södra Ålands skärgård rådde full höststorm då man kl.03.30 söderifrån närmade sig Flöttjan och Lågskärs fyrar. Då sikten var i stort sett obefintlig när man siktade den första fyren tog man kurs mot ljuset, som man trodde var Flöttjans fyr. Plötsligt stannade Balder av en kraftig grundstötning, ombord tycktes uppfattningen vara att de stött på ett drivande vrak. Så var nu ej fallet, de hade ränt upp på en grynna vid Flöttjans fyr. Ödet var att fyren slocknat i stormen vilket gjorde att ljuset de såg var i själva verket Lågskärs fyr någon sjömil norr om Flöttjan! 

5 minuter efter grundstötningen kastades skeppet av grynnan och började driva, strax därefter kantrade skeppet, tog in stora mängder vatten och började sjunka. Besättningen kämpade och lyckades sjösätta en av de två livbåtar som fanns ombord. Den andra låg fastkilad under en av masterna som knäckts vid grundstötningen. 5 man lyckades ta sig i livbåten, kaptenen som fortfarande var ombord lyckades 
avlossa några nödraketer, men väder och mörker gjorde att de inte syntes. Skeppet sjönk med 4 av besättningsmedlemmarna fortfarande ombord. Hela förloppet var över på mindre än 15 minuter. De skeppsbrutna utkämpade nu en lång kamp för överlevnad. I 11 timmar drev man i full storm, livbåten vattenfylldes ett flertal tillfällen, men man lyckades med hjälp av sina sydvästhattar hålla båten flytande. Man strandade på Eckerö, Åland där man räddades av befolkningen. Tre av de fyra omkomna bärgades under de efterkommande dagarna. Då Balder är en gravplats för de omkomna skall vi visa vördnad och respekt vid dykningar på vraket. 

Fartyget var byggt 1922 i Lemland på Åland. Hon var 45m lång och 11m bred, och var vid förlisningen endast 6 år gammal. Fartyget var helt byggt i trä. Skeppet som står helt skrovhelt på 65m djup ser nästan ut som hon gjorde under seglatsen olycksnatten 1928. Masterna knäcktes vid grundstötningen samt att bogsprötet är knäckt då hon gått ned i botten med fören före. Balder upptäcktes hösten 2001 av 
vrakletarna Björn Rosenlöv, Tom Blomberg och Ville Lundqvist. Läs mer om upptäckten i tidningen Dyk februari 2002. Fyndet gjordes efter sökning med sidescansonar . Då förlisningsförloppet gick väldigt fort gick samtliga inventarier till botten med skeppet. Detta gör att fartyget än idag har alla sin detaljer kvar då inget har bärgats! 

Detta är dykning för den erfarne dykaren med minst Normoxic Trimix utbildning eller motsvarande. Dykdjupet ligger på 60-65 m, sikten är tack vare en hård sandbotten +10m i området. Detta är antagligen ett av de bäst bevarade trävraken i östersjön!

Skrivet av Göran Nilsson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.