Fakta
TypSkonert
Material Ek/Fur
Tonnage266 nrt, 296 brt,
Mått38,84 x 8,64 x 3,71 meter
Maskin
Fart
Byggd1899 Figeholm i ek / fur av G.W. Hammarberg
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr5594
SignalJTSK
Klassad
Assurans
HemmaLänna
Ägare
Befälhavare
Besättning9 man
På resaBungenäs – Hörnefors
Förlist1926-11-09
PlatsPå södra Brotthällan 1/2´ost om fyren Storbådan SV om Järnäs
OrsakGrundstötning
Last450 ton Kalksten
POSN 63 24.6 – O 19 36.6
Djup
Sjk514
Exnamn

HISTORIK
Sjöförklaring vid rådhusrätten i Stockholm den 18 november 1926. 
Händelseförlopp
Ankarplats skulle sökas i Nordmalingsfjärden för natten, varför lots tagits ombord utanför inloppet. Fartyget låg därefter bidevind nordvart för styrbords halsar tills fyren Storbådan passerats. Fartyget torde emellertid icke hava kunnat stäva tillräckligt högt för att i ett slag uppnå ankarplatsen, ty på lotsens order lades fartyget för babords halsar, men innan det åter fått fart drev det ned på ett grund öster om fyren och vattenfylldes. Förlisningen skedde 9 november 1926, kl 10 em. Besättningen gick i skeppsbåten, vilken av lotsbåten bogserades till Järnä lotsplats. Följande morgon var fartyget sönderslaget.
Orsak: Lotsen synes felaktigt ha bedömt fartygets manöverförmåga

Alfa byggdes 1899 på Figeholms varv i ek och fur som ett 3-mastat skonertskepp och mätte 295 brt, 271 nrt. Alfa kom sedmera att höra hemma i Roslagen med Länna som hemmahamn och föras av Blidöskepparen S.E. Jansson. Som så många andra fartyg, var även Alfa, ibland på grund och mest känd är väl när hon den 3 dec. 1924 gick på Franska Stenarna i Stockholms södra skärgård. Hon var då på väg mellan Ångermanälven och Göteborg med splitved.

Sökte ankarplats

I början av november 1926 lämnade Alfa Gotland och Bungenäs med 450 ton kalksten ombord. Destinationen var Hörnefors, söder om Umeå. Man passerade Örnsköldsvik utan problem och skepparn hade för avsikt att söka ankarplats under natten i Nordmailngsfjärden. Man tog ombord lotsen Lydig och låg i bidevind på nordlig kurs tills man passerat Storbådan och på lotsens order gjordes ett slag för att nå ankarplatsen. Innan vinden tagit tag i skutan och fyllt seglen drev Alfa ner och grundstötte på Södra Brotthällan strax ost om fyren.

Alfa gick läck och började omedelbart vattenfyllas så besättningen och lotsen hade ingat annat att göra än sätta ut livbåten och ta plats däruti. Lotsbåten kom till undsättning och tog skeppsbåten på släp till Järnäs lotsplats. Fartyget högg hårt därute och när det dagades var Alfa sönderslagen. Akterskeppet bröts sedemera av och hamnade på Fålskäret där det bröts ner och fick ligga. 

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.