ALFER

Fakta
TypSkonert 2-mastad
MaterialEk / Furu på kravel
Tonnage93,28 nrt Under däck: 85,93 Se Mätbrev
Mått74,90 x 21,80 x 11 fot Djup i rum: 9,52 fot Se Mätbrev
Maskin
Fart
Byggd1875 av J. A. Selldén på Syltenäshall, NV Orust (Mykleby socken)
BeställareO. Samuelsson, M. Samuelsson, Allmag + Abraham Isaksson, Skörbo
Sjösatt
Levererad
Regnr
SignalHNCD
Klassad
AssuransOassurerat
HemmaSkaftö (Morlanda socken)
Ägarep.r. August Abrahamsson, Lönndal
BefälhavareMartin Olsson, Berg/Sälvik
Besättning6 man, alla omkom
På resaTyskland – Norge
Förlist1978-11-15
PlatsOkänd, men Västkusten rimlig
OrsakOkänd, förlist med man och allt under svår storm
LastSpannmål
POS
Djup
Sjk
Exnamn

FÖRLISNINGEN
ALFER förliste med man och allt, totalt 6 man, så hur det gick till vet man inte. Hon lämnade Tyskland i november 1878 för att via Kattegatt och Skagerack ta sig till Norge. Man förmodar att det var den svåra stormen den 15 november som ändade hennes dagar och någonstans utmed den svenska västkusten är ett rimligt antagande.

Personligen tror jag man förlist på den södra delen av resan då man ju skulle passera hemma hamnen på nära avstånd och min gissning är att man nog hade för avsikt att åtminstone göra en liten avstickare och hälsa på nära och kära men dit kom man inte.

Källa:
Svensk Skeppslista 1877 sid. 18, 19
Skaftö Sjöhistoria Del I sid. 26-29

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.