ADALIA

Fakta
TypMotorslup
MaterialFuru / Ek på klink
Tonnage34,24 brt 18,20 nrt 60 dwt SL-1953
Mått18,29 x 6,63 x 2,5 meter. Djup i rum 1,28 m SL-1953
Maskin30hk (monterad 1934 och inkom med anmälan därom 1935-09-12)
Byggd1903 av Erik Söderman/August Sjöblom vid Söderöra varv
BeställareJohan Albert Andersson i Löparö, Länna
Sjösatt
Levererad
Regnr4255
SignalSKGO
Klassad
Assurans
Hemma
ÄgareDonald Rosendahl
BefälhavareDonald Rosendahl
Besättning
På resaUnder inbrottsraid i Stockholm
FörlistTroligen 1964
PlatsTenösundet, Stockholm
OrsakLäckage, satts på grund och sjönk senare
LastInbrottsverktyg och dynamit
POSN 59° 23’ 5 X E 18° 20’ 4 Ung Pos
Djup
Sjk6142 NE
Exnamn
Redare
1903 – 19010-11-21Johan Albert AnderssonLöparö, Länna
1910-11-21 – 1945-04-03p.r. Johan Albert Olsson
Henning Åkerström
Per Alvar Olsson
Vetterhaga, Länna
Vetterhaga, Länna
Utanbro, Vättershaga
huvudredare

in i red 1924
1945-04-03Per Alvar OlssonLänna
19??Erik AlsterfäldtJohanneshov1 000 kr
19??Donald RosendahlStockholm2 150 kr

Källa:
Reglistan, 4255
Rospiggen, 1965 sid 25
Svenska Seglare och Motorseglare sid 18
Sveriges Skeppslista 1953 sid 148, 149


Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.