ADOLF (Bark 2273)

Ett fartyg bland alla andra som strandat i dåligt väder är Adolf som slutade sina dagar i Gävlebukten. Den 7 december 1895 gick hon på med 668 ton stenkol ombord, Lyckligtvis räddades besättningen.

Fakta
TypBark
MaterialFuru på klink
Tonnage476,14 brt 441,05 nrt enligt mätbrev 24/12-1894
Mått42.60 x 9.40 x 4.98 meter enligt mätbrev 24/12-1894
Maskin
Byggd1870 av J.A. Strandberg vid Framnäs varv, Sundsvall
BeställareFirma N.M. Höglund, Stockholm (Korr.red C.A. Lindroth)
Sjösatt
Levererad
Regnr2273
SignalHFNJ
Klassad
Assurans
HemmaNorrtälje
Ägarep.r. Erik Gustaf Wiklund, Norrtälje
Befälhavare
BesättningBesättningen räddad av bogserångaren KORSNÄS
På resaHull – Harnäs
Förlist1896-12-07
PlatsGråsjälsbådan, Löfgrund
OrsakStrandning
Last668 ton Stenkol
POSN 60º 44′ 15 X E 17º 27′ 30
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
ADOLF byggdes 1870 av J.A. Strandberg vid Framnäs varv i Sundsvall för rederi i Stockholm. I Sveriges Skeppslista 1871 som är den första hon återfinns i mätte hon 146,5 nyläster samt med ett djupgående på 16 fot. Skrovet blev kopprat 1875 och fördes 1877 av F.F. Högman och redades av C.A. Lindroth. Kom senare till Rederi A.-B. Union (h.r. G.O. Wallenberg) i Stockholm, och fördes då av F. Lundberg, innan hon till slut hamnade i Norrtälje. Hennes sista mätbrev utfärdades på julafon!! 1894 och dessa mått återfinns i faktadelen.

FÖRLISNINGEN
ADOLF var i december 1896 på resa från engelska Hull med 668 ton kol till Harnäs strax utanför Gävle. Vädret var inte nådigt och det rådde nordostlig storm med snöyra. Vid 16-tiden den 7 december då man enligt egen utsaga var ”på god distans från land” gick man på grund och gick läck. Besättningen lämnade fartyget och togs omhand av bogserångaren KORSNÄS som satte iland manskapet. På morgon efter begav man sig ut till fartyget och fann henne med akterskeppet under vatten och det stod klart att hon skulle bli vrak.


Källa:
Reglistan 2273
Svensk Skeppslista 1871, sid 7
Svensk Skeppslista 1877, sid 12, 13
Stockholms Segelsjöfart Minnesskrift 1732-1932 sid 414, 415
Segelfartyg från Medelpad sid 8 + foto
Fornsök
Norrlandsleden II sid 93 not * 502

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.