SAGUR

En tragisk förlisning var Sagurs i början av november 1948 i hög sjö och hårt väder. Man övergav fartyget men dess flotte slog runt i det hårda vädret och bara en man lyckades kravla sig upp på flotten igen, som drev iland på Gotlands nordkust.

SAGUR
Fakta
TypMotorskonert (byggd som Galeas)
MaterialEk / Fur på kravel
Tonnage99,37 brt 78,85 nrt 175 dwt
Mått23,96 x 6,88 x 3,12 m    
Djup i rum: 2,53 m
MaskinHjälpmaskin om 80 Hkr
Fart
Byggd1893 av Sixten Groth, Sjötorp vid sitt eget varv
BeställareSixten Groth, Sjötorp för egen räkning
Sjösatt
Levererad
Regnr 939 (avförd 1949-01-28)
SignalJCGM / SJNU
Klassad
AssuransSmålandskustens Sjöförsäkringsförening
HemmaOskarshamn
ÄgareSture Emanuel Rimén, Oskarshamn
BefälhavareSture Emanuel Rimén, Oskarshamn
Besättning4 man varav 3 omkom
På resaKappelshamn – Oskarshamn
Förlist1948-11-06
PlatsMellan Gotland och Landsort med dess “fyrsken i sikte”
OrsakLäckage, sjönk. Troligen p.g.a. hårt lastad
Last175 ton Kalksten i rummet / Ingen last på däck
POS
Djup
Sjk
ExnamnOTTO (1893 – 1945)

HISTORIK
SAGUR byggdes av varvsdisponenten Sixten Groth i Sjötorp för egen räkning och hon byggdes som en kravellbyggd galeas i ek och furu med namnet OTTO. Sixten sålde fartyget den 28 februari 1896 till ett partrederi (3/3) i Lemunda med lantbrukaren Friden Olofsson som huvudredare. Dock kom OTTO att ha Näs som hemort.

Samma dag (28 feb.1896) såldes hon vidare men kom att stanna i Lemunda då ett partrederi (2/6, ½ var) med kaptenen Anders Gustaf Andersson hemma i Motala som huvudredare. OTTO kom sedan att säljas igen den 6 februari 1908, nu till ett partrederi (4/4) i Ljugarn med handlaren Edvard Odin som huvudredare.

Den 4 april 1914 blev OTTO hemmahörande i Påskallavik och kom så att vara under lång tid. Det var familjen Uddenberg som köpte henne och först ut var kaptenen Carl Wiktor Uddenberg som dock avled samma år och efterträddes den 2 mars 1915 av änkan Anna Sofia Uddenberg. Man ansåg dock att ett partrederi var att föredra och den 9 december 1916 togs OTTO över detta, dock med änkefru Uddenberg som huvudredare och ägare till ¾ av OTTO. 22 februari blev omstrukturering i partrederiet vad gäller andelarna som nu uppgick till 4 andelar på 3 ägare och där änkefrun ägde 2, således ½ fartyget. 

Nästan 10 år senare fortfarande med Uddenberg som tongivande var det så dags den 20 augusti 1927 för sjömannen Axel Florentin Uddenberg att axla huvudredarskapet med sin 3 andelar av 4. Strax innan detta skedde hade man den 7 mars1925 satt in en hjälpmaskin på 40 hk, vilken kom att bytas ut till en på 55 hk ungefär år 1941.

Den Uddenbergska eran slutade den 1 december 1945 då sjökaptenen Sture Emanuel Rimén i Oskarshamn köpte henne och omedelbart döpte om henne till SAGUR samt bytte ut hjälpmotorn till en på 80 hk. I handlingarna skriver Sture att SAGURomtacklades till skonert den 16 jan 1946. Läser man skeppslistorna ser man att hon under alla sina år ofta blev underhållen såsom reparation och driven. Skriver här några årtal för att belysa detta. (driv-1904, 1916, 1928, 1930, 1933, 1934,1938, 1941) (rep.-1916, 1930, 1933, 1934 1941) och säkerligen fler också men dessa är säkerställda och införda i skeppslistorna. 

REDARE   
1893 1896-02-28Sixten GrothSjötorp
1896-02-281899-02-28p.r. Lemunda (3/3)   h.r. Lantbrukare Friden OlofssonLemunda
1899-02-281908-02-06p.r. Lemunda (2/6) ½ var h.r. Anders Gustaf AnderssonMotala
1908-02-061914-04-04p.r. Ljugarn (4/4)   h.r. handlare Edvard OdinLjugarn
1914-04-041915-03-02Carl Wiktor UddenbergPåskallavik
1915-03-021916-12-09Anna Sofia Uddenberg    (Änkan efter Carl)Påskallavik
1916-12-091918-02-22p.r. Anna Sofia Uddenberg    2/4 av red. ¾ av fartygetPåskallavik
1918-02-22 1927-08-20p.r. Anna Sofia Uddenberg    ¾ av red. ½ av fartygetPåskallavik
1927-08-201945-12-01p.r. Axel Florentin Uddenberg    ¾ av redPåskallavik
1945-12-01 Sture Emanuel RiménOskarshamn
BEFÄLHAVARE   
18931896-02-28C. JohanssonGlöskär
1896-02-281908-02-06A.G. AnderssonMotala
1908-02-061914-04-04A.A. WallanderLjugarn
1914-04-041914-07-02C.W. UddenbergPåskallavik
1914-07-021930-10-21J.A.A. SvenssonHäggemåla
1930-10-211931-04-22A. JohnssonÅlem
1931-04-221945-08-22C.E.Y. MöllerTimmernabben
1945-08-221945-12-01A.R. NilssonKalmar
1945-12-01 S.E. RiménOskarshamn

FÖRLISNINGEN

Den 5 november 1948 befann sin SAGUR i hård vind och grov sjö, mellan Kappelshamn och Oskarshamn och gick läck utanför Stenkyrkehuk. Man satte omedelbart igång pumparna men kunde inte hålla läns och då försökte kapten sätta skutan på grund. Detta lyckades dock inte utan klockan 11.00 den 6:e gick man ombord på en flotte och SAGUR sjönk med “LANDSORTS fyrsken i sikte“. Flotten med de fyra besättningsmännen kantrade i det hårda vädret under natten mellan den 7 och 8 nov. och endast Bästeman Larson lyckades ta sig upp igen, de tre övriga omkom. Flotten med Larson klamrande sig fast drev iland vid Gotlands nordkust. 

BESÄTTNING 
KaptenSture Emanuel RiménOskarshamnOmkom
BästemanLarsson 
BesättningsmanP. SörensenDanmarkOmkom
BesättningsmanO. KjeldsenDanmarkOmkom

Skrivet av Göran Nilsson
Foto vänligen utlånat av anhöriga

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.