PASCH

Vatten utanför Öland är i stort öppet vatten utan grynnor och skär. Borde vara lätt att segla i kan tyckas, ändå har mången fartyg förlist där. Kollisioner, krig, stormar och “oroligt vatten” är några orsaker.

Fakta
TypMotorgaffelskonare
MaterialStål
Tonnage162 brt,  79 nrt,  265 dwt (byggd:148 brt,  70 nrt,  215 dwt)
Mått34,30 x 6,14 x 2,40 meter     
Djup i rum: 2,26 m
Maskin6-cyl 4 taktmotor (215/300)
Fart
Byggd1935 C. Lühring, Kirchhammelwarden (byggnr 184)
BeställareBerend Oltmann, Bremen
Sjösattmaj 1935
Levererad juli 1935
Regnr?     DOQW / DDNL (tysk signal)
Signal
Klassad
Assurans
Hemma Marstal, Danmark
Ägare
Befälhavare
BesättningAlla omkom
På resaGdynia – Oskarshamn
Förlist1958-02-08
PlatsÖlands Ostsida
OrsakNedisning i hårt väder
LastKol
POS
Djup
Sjk
ExnamnEmanuell II (35-54) — Trude (54-57)

HISTORIK
Motorgaffelskonaren PASCH byggdes 1935 av C. Lühring, Kirchhammelwarden som EMANUEL II med ett tonnage på 148 brt, 70 nrt och 215 dwt samt utrustad med en 4-cyl maskin från Werke Mannheim AG. I maj 1937 kom hon dock att mätas om till 162 brt, 79 nrt samt 265 dwt, men med samma mått som vid byggandet ( 34.30 x 6.14 x 2.40 m ) och i maj 1949 byttes motorn ut mot en 6-cyl.

Sina första 20 år kom hon att höra hemma i Tyskland i olika redarkonstellationer innan hon 1955 kom till Norge. Där blev hon kortvarig och såldes 1956 till Danmark, ett köp som dock inte redovisades förrän den 9 januari 1957. 

REDARE  
1935 – 1939 R Berend Oltmann,    BremenEMANUEL II 
1939 – 1946 Wwe. Catharina Gesina Oltmann EMANUEL II 
1946 – 1949Fru Berty Ross EMANUEL II 
1949 – 1954Berty Freisslich EMANUEL II 
1954 – 1954 Johs. Thode EMANUEL II 
1954 – 1954A. E. H. Ronnebaum EMANUEL II 
1954 – 1955 Skips A/S Haugen Tellefsen, (A. Musacus),ÅlesundTRUDE
1955 – 1956 A/S A. Musacus,    ÅlesundTRUDE (anmält 9/1-57) 
1957 – 1958 K. Albertsen, (A.E. Boye),   MarstalPASCH

FÖRLISNINGEN
Tidigt i februari 1958 var Pasch kollastad på resa från Gdynia till Oskarshamn. Vädret var hårt i området runt Öland och hon blev nedisad vilket framkom via radiosamtal med Mörbylånga. Efter det var hon försvunnen och ner vrakdelar flöt iland bekräftades farhågorna att hon förlist ost om Öland.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.