Förlisningar i Stockholm är ofta väl dokumenterade men det finns undantag. Den skånska ångaren S/S Para är ett sådant.
Sällan hör man något om hennes förlisning 1916 vid Almagrundet.

Fakta
TypLastångare (Welldäckad, dubbelbotten för barlast)
MaterialJärn
Tonnage1 869,18 brt, 1 286,87 nrt, 2 560 dwt Inreg. 1 818 brt, 1 149 nrt
Mått 81,88 x 11,30 x 6,25 m (282,5 x 37,1 x 20,3 fot L/B 7,6 D/B 1,82)
Maskin832 Ind. Hkr
Fart
Byggd1882 av Short Brothers, Sunderland
BeställareTaylor & Sandersson S S Co Ltd, Sunderland
Sjösatt
Levererad
Regnr5242
SignalJSKM
Klassad
AssuransDansk Gjenforsikrings AB
HemmaHelsingborg
ÄgareOtto Banck, Helsingborg
BefälhavareHjalmar Bengtsson, Mölle
Besättning15 man Ingen omkom
På resaAarhus – Sandhamn, avgick den 8.e
Förlist1916-06-10
Plats 9 sjömil SSV 1½ V från Almagrundets fyrskepp
OrsakMinsprängd under 2:ans lucka. Bröts itu och sjönk
LastBarlast
POS
Djup
Sjk
ExnamnQUEEN (1882 – 1911)

FÖRLISNINGEN
Para avgick torsdagen den 8 juni 1916 i barlast från Aarhus till Sandhamn för order. På morgonen den 10 juni möttes ångaren vid Ölands norra udde av intensiv tjocka, som hindrade fartyget att i överensstämmelse med befälhavarens ursprungliga avsikt hålla nära svenska kusten. Dimman lättade strax efter kl.12 middagen, men disen stod fortfarande kvar över kusten.

Kursen hölls innanför Almagrundets fyrskepp, vilket siktades kl.4.15 em., och noggrann utkik efter drivminor hölls oavbrutet från ångaren. Enär ”Para” anlänt till Aarhus från utrikes ort, ägde befälet icke kännedom om att någon egentlig minfara förefanns söder om Ålands hav. 15 minuter senare, då ångaren befann sig 9 sjömil SSV 1½ V från Almagrundets fyrskepp, törnade den emellertid mot en förankrad mina, som exploderade under 2:ans lucka.

Fartyget bröts genom explosionen i två delar jäms med luckan och gick till botten inom loppet av en minut. Livbåtarna voro på förhand utsvängda och klara att firas, varför hela besättningen lyckades rädda sig i babords livbåt, innan ångaren sjönk. Besättningen upptogs kort efter olyckan av lotskuttern från Sandhamn och infördes till nämnda ort. Samtliga fartygshandlingar samt besättningens alla tillhörigheter gingo till botten med ångaren.

BEFÄLHAVARE  
1882 – 1911?QUEEN
1911 – 1913M. AnderssonPARA
1913 – 1916Hjalmar Bengtsson, MöllePARA

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.