Clydach är en tänkbar kandidat till sjöfartsverkets vraknotering i Ufs 165 och Pan är en annan. Den danska ångaren PAN kolliderade och sjönk i området på ungefär samma djup.

Fakta
TypLastångare
MaterialJärn
Tonnage 1 058 brt     758 nrt
Mått 64,8 x 8,7 x 4,3 meter
Maskin
Fart
Byggd1884 vid George Howaldt, Dietrichsdorf, Kiel
BeställareDampskibsselskapet Öresund (Byggkostnad 257 955 Dkr)
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
AssuransAssurerad för 155 000 :- (värderad vid förlisning till 275 000 🙂
Hemma Köpenhamn
ÄgareDampskibsselskapet Öresund
Befälhavare
BesättningIngen omkom
På resaS: t Petersburg – Ghent
Förlist1895-08-11
PlatsI sjön ca 4 nm SO om Ystad
OrsakKollision med ss W Harkess,(Middlesborough) i svår tjocka
LastKorn och Timmer
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Pan byggdes 1884 i Tyskland för danska Dampskibsselskapet Öresund och kom att höra hemma där hela sin tid. 

FÖRLISNINGEN
Pan var i början av augusti 1895 på resa från S: t Petersburg med bl.a. spannmål i lasten destinerad till Ghent. Utanför den skånska kusten rådde svår tjocka när man cirka 4 nm sydost om Ystad kolliderade med den engelska ångaren W Harkess,(Middleborough). Visa källor säger Hawkess.

Pan gick till botten på 17 meters djup men alla ombord räddades. Pan blev stående med masterna ovan ytan men någon bärgning var inte aktuell, däremot sprängdes hon, framför allt master och det som utgjorde fara för sjötrafiken

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.