fbpx

NIORD

Niord en skonert som både byggdes i Roslagen och även hörde hemma där övergavs sjunkande vid Bornholm en novemberdag 1913.

Fakta
TypSkonert
MaterialFuru på klink och kravel
Tonnage220,47 brt   192,60 nrt       
Under däck: 193,01
Mått28,71 x 8,86 x 4,5 meter    
Djup i rum: 3,84 m
Maskin
Fart
Byggd1850 Simpnäs (Fribrev 1851)
BeställareErik Ohlsson
Sjösatt
Levererad
Regnr862
Signal HBRM
Klassad
Assurans
HemmaLänna
Ägarep.r. P.A. Elfving
BefälhavareKarl Bernhard Söderholm
Besättning Ingen omkom
På resaSörvik – Wismar, Tyskland
Förlist1913-11-20
PlatsGudhjem, Bornholm
OrsakLäckage i orkanliknande storm, Övergavs sjunkande
Last
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
NIORD byggdes 1850 i Simpnäs, Roslagen för Erik Ohlsson och fick sitt fribrev året efter. Förbyggdes 1866 samt genomgick en reparation och blev drivet bara året innan hon förliste. 

FÖRLISNINGEN
År 1913 gick fartyget förlorat under en resa från Sörvik till Wismar i Tyskland. Man råkade ut för mycket hårt väder i södra Östersjön, fartyget mötte storm med orkan intill Bornholm med följd att det över sextioåriga fartyget sprang läck och måste överges. Sjöförklaring hölls av Sjörätten i Svaneke. Här är en översättning ur den danska sjöförklaringen i vilken befälhavaren Karl Bernhard Söderholm beskriver olyckan så här: 

Resan fortsatte utan att något särskilt hände till den 19 november kl. 8 förmiddag då vi fick Arcona fyr i sikte i W på ett avstånd av cirka 4 sjömil. Vinden W.S.W. med hård storm. Regn och hagelbyar, alla segel med undantag av undermärssegel var fast. Vi fortsatte att ligga bi under Arcona, men stormen tilltog mer och mer och klockan 10 förmiddag gick den över i orkan. Då beslutade vi att falla av och länsa från vädret och komma i lä av Bornholm. Då orkanen fortsatte och fartyget rullade våldsamt i den svåra sjön började skeppet att läcka mer, men var läns klockan 12. Då tog jag vakten från styrmannen och satte en man vid pumpen för att hålla läns. Då denne pumpat cirka 10 minuter utan att få läns gick jag själv till pumpen och fortsatte pumpningen till kl. 12.30 e.f. då styrmans vakt byttes ut för pumpning. Denne fortsattes till kl. 1 e.m. Jag pejlade pumpen och fann 3 fot vatten i fartyget. Därefter pejlades kl. 1.30 5 fot, kl. 2 6 fot. Pumpningen fortsattes med bägge pumparna hela tiden. Kl. 4 e.m. fick vi Bornholm i sikte, vi ändrade kurs från N.O till N.O. till N. samt satte övre märsseglet och storseglet. Kl. 5 pejlades Hammaren i N.O. varefter vi satte focken för att föröka att segla fartyget klart från land, men focken gick snart sönder. 
Kl. 6 e.m. var fartyget fyllt av vatten varför pumpningen avslutades. Kursen ändrades till N.N.O. Då fartyget var vattenfyllt seglade det fram med sakta fart och hade stor avdrift på grund av den höga sjögången. Kl. 9.30. e.m. gick övre märsseglet. Kl. 10 passerades Hammaren på en sjömils avstånd och vi kom i lä av Bornholm. Sedan blossade vi flera gånger under natten till förbigående ångare, men ingen svarade. Torsdag morgon den 20 sattes nödflagg samt styrde in mot kusten. Kl. 12 kom två båtar med lots och fick sedan hjälp av 8 fiskebåtar, som bogserade in fartyget till Gudhjem redd. Då fartyget låg cirka 18 fot fanns ingen tillgänglig hamn och då stormen var fortfarande hård, kom jag överens med fiskarna att bärga så mycket som möjligt av skepp och last…. 
I Kommerskollegiums handlingar från det sjötekniska biträdet heter det om orsaken till olyckan att den omkring 63 år gamla träskutan ej mäktade uthärda ovädret…

Skrivet av Göran Nilsson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.