NATALIA

Ett vrak i Mysingen som väl är att klassa som avancerad dykning på grund av djupet om 42 meter är motorskonerten Natalia som grundstötte vid Östra Rökö och sjönk den 2 maj 1948.

Fakta
TypMotorskonert 3-mastad
MaterialEk
Tonnage234,43 brt 172,98 nrt 350 dwt
Mått32,42 x 8,06 x 3,80 meter   
Under däck: 3,42 m
MaskinSkandia 130 Hkr (mont 1937-02-24)
Fart
Byggd1917 Fr. Pettersson/A.K. Gustafsson, Landskrona Nya Varfs AB
Beställare pr. Anders Svensson, Halmstad
Sjösatt
Levererad
Regnr5898
SignalSKNW / KBCR
KlassadBureau Veritas
AssuransSkillinge Sjöassuransförening
HemmaSkillinge
Ägarep.r. Johan Hjalmar Thorsson
BefälhavareNils Edvin Thorsson
BesättningIngen omkom
På resaWarnemünde – Sundsvall
Förlist1948-05-02
PlatsNorr om Östra Rökö, Mysingen
OrsakGrundstötning, läckage och sjönk
Last315 ton Briketter i rummet/35 ton Briketter på däck
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
NATALIA byggdes 1917 i Landskrona som en 3-mastad bramsegelskonert av byggmästarna Pettersson och Gustafsson för ett partrederi i Halmstad med Anders Svensson som huvudredare. Kostnaden för bygget uppgick till 70,800 kr. NATALIA gick ofta mellan Skandinavien och nord- och sydeuropeiska hamnar och fördes mellan åren 1917-1931 mestadels av sjökapten August Christiansson i Lerberget.

Mellan åren 1921-1930 var det skeppsmäklaren Magnus Öfverberg som ståtade som huvudredare i partrederiet ”Natalia”. Dock kom den sysslan att övertas 1931 av Yngwe Christiansson, båda dessa herrar hemmahörande i Halmstad. Den 9 februari 1932 var Halmstadsepoken slut och Skillinge skulle pryda hennes akter resterande tid eftersom hon den dagen såldes för 22,500 kr till ett partrederi i staden med Johan Hjalmar Thorsson som huvudredare. 1937 var hennes tid som seglare slut och en Skandia råoljemotor om 130 hk monterades in den 24 februari, samt riggades hon ner då både bram- och märsrår på förmasten fick stryka på foten. Några år senare blev hon moderniserad med styrhytt, mäss och kök akterut, även med el och ljus 

Natalia har under sina långa seglatser varit utsatt för en del missöden. Några grundkänningar, den ena under resa Aalborg – Gdynia den 23 mars 1934 mellan Ellebog och Helsingör, en andra under resa Bungenäs – Ronnebyredd vid Krongrundet den 12 maj 1940 och en tredje på nordsidan av Bålsö den 30 juli 1946, avlöpte alla utan nämnvärda problem. Värre gick det med NATALIA, när kronans patrullbåt den 6 september 1942 i Stockholms skärgård var på henne, varvid hon fick en del ovanbordsskador. Några gånger har NATALIA sprungit läck i hård sjö, såsom 1935 utanför Drogdens fyr, den 6 oktober 1940 i Ystadsbukten och 1945 utanför Lungö på resa Limhamn – Umeå, då hon måste gå in till Härnösand.

REDARE   
1917 – 1921 p.r. Anders SvenssonHalmstad
1921 – 1931 p.r. Magnus Öfverberg Halmstad 
1931 – 1932 p.r. Yngwe Th. Christiansson Halmstad 
1932 – 1948 p.r. Johan Hjalmar ThorssonSkillinge

FÖRLISNINGEN
Månadsskiftet april/maj 1948 var den 3-mastade motorskonerten NATALIA på resa från Warnemünde upp genom Östersjön mot sin destination Sundsvall. Ombord hade man 350 ton briketter fördelat på 315 ton i rummet och 35 ton på däck. På natten den 2 maj gick man in mot Mysingen och kl. 2 råkade man grundstöta vid fyren Östra Rökö men satt inte fast utan gick bara läck. Resan fortsatte trots detta och efter cirka 30 min sjönk NATALIA på 42 meters djup.

I efterhand framkom kritik från sjötekniske konsulten som när han granskade sjöförklaringen menade att befälhavaren gjort sig skyldig till försumlig navigering då han inte pejlat fyrarna utan gissat avstånden, samt det faktum att när fartyget var läck underlåtit gå in på grundare vatten utan uppehållit sig i de djupa partierna. Dock enades man att efter diskussion utbetala hela assuransen som uppgick till 40,000 kr.

Källa:
Burons Vrakliggare 1880-1890 sid 136
Sveriges Skeppslista 1947 sid 216, 217
Halmstads Fartygsregister 1792-1990 sid 22, 23, 48 foto
Svenska Seglare och Motorseglare sid 671, 687
Sjöfolk och Fartyg från Viken Del II sid 217, 218 foto
Fartyg Förbi sid 102
Ö. Hoby – Skillinge sid 239
Skillinge – Skutor och Sjöfart sid 183, 184 foto
Register Of Ships 1934-1935 *02251 – Sailing wessel

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.