KURIR

Öresund har skördat många offer inom sjöfarten och här kommer ytterligare ett.
Kurir kolliderade 1890 med den norska barken Rex.

Fakta
TypLastångare
MaterialJärn
Tonnage267 brt    213 nrt     350 dwt
Mått111,8 x 19,3 x 10,8 fot.      
Djupg: 11,5 fot
Maskin35 Hk
Fart
Byggd1870 av S Atkinson, Newcastle
BeställareSkeppsredare Max Heinemann, Göteborg
Sjösatt
Levererad
Regnr
SignalHGCP
Klassad
Assurans
HemmaGöteborg
ÄgareÅngfartygsaktiebolaget Tirfing, (Axel Broström)
BefälhavareCarl D Broström, Kristinehamn
Besättning11 man varav 7 omkom
På resaHof, (Idefjorden) – Köningsberg
Förlist1890-11-09
PlatsÖresund, mellan Helsingör och Ven
OrsakKollision med norska barken Rex, (Sandefjord)
Last332 ton Sten
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
KURIR byggdes 1870 för svensk räkning men återfinns inte i 1871 års Svensk Skeppslista och kom för övrigt att redan 1872 förbyggas. KURIR var under hela sin tid hemma i Sverige och redarna beskrivs här.

REDARE   
1870 – 1883Max HeinemannGöteborg  
1883 – 1883Stebhuset efter HeinemannGöteborgÖvertagen
1883 – 1889J. Schwieler & Co.Stockholmapril-83 för 45 000 kr
1889 – 1890Axel BroströmKristinehamnfeb.-89
1890 – 1890Ångfartygs Ab TirfingGöteborg25 juli

FÖRLISNINGEN

Ur Sjöförklaringen:
– ”Efter att vi i Hof hade intagit stenlasten utgörande 332 tons, afgick vi från lastplatsen Hof lördag den 8 November kl. 12 middag med fartyget i fullt sjövärdigt skick. Fortsatte resan utan att något anmärkningsvärdt passeradt tills i söndags e.m.

– Den 9 November kl. 8 söndags e.m. var Svinbådans fyrskepp i m.v. S.S.O. dist. cirka 5’, vinden var då S.O. med disig horisont. Undertecknad, styrman Högdal, hade nu vakt till kojs och kapten var på däck och mottog vakten. Kronborg passerades strax före 11 e.m. Undertecknad Bernard Mattson stod då vid rodret och jungman Löfgren hade utkiken förut på backen. Winden var S.O.-lig laber bris, men natten var mycket mörk med litet tjocka. Lanternerna voro klart lysande.

– Omkring kl. 11 e.m. gick kapten in i styrhytten och gaf order till jungman Mattson, som stod vid rodret, att hålla på Hvens fyr och sade till utkiken att se noga efter. Kort efter kapten gått in observerades en röd lanterna kloss om styrbord. Löfgren som var på utkiken, sprang då till rodret utan att varsko kapten och lade rodret hårdt styrbord då ångbåten eljest hade gått rätt in i det mot oss kommande fartyget. Då detta idetsamma lofvade till skedde sammanstötningen akterut om Kurirs styrbords kolbox. I detsamma kom kapten på däck, gick bort till maskinen och frågade om maskin kunde manöfvreras, ty han tänkte sätta Kurir på grundt vatten, men då var vattnet redan flera fot öfver maskindurkarne och ingen manöfver kunde utföras.

– Undertecknad styrman Högdahl kom strax efter kollitionen på däck, der nu alla man voro samlade. Styrbords båt låg krossad, men babords båt blef nu satt i wattnet och alla man sprang deri. I samma ögonblick sjönk Kurir och drog storbåten med, hvilken kantrade och alla man kom i vattnet. Jag Högdahl fick fatt på en åra, men strax derefter kom storbåten upp och jag kom upp på kölen. Eldare Olsson, jungman Löfgren och Mattson hängde fast vid båtkappel till båt från skeppet, som påseglade oss, efter omkring ¾ timmes tid bergade de oss. Det visade sig att skeppets namn var Rex hemmahörande i Sandefjord fört af Kapten T A Tholvsen.

– Efter att vi voro komna ombord utsatte norska skeppet Rex sin storbåt för att söka efter de andra af Kurirs besättning, men kunde ingen påträffa.

– De som blefvo borta voro:
   Kapten C D Broström
   Maskinist O E Olsson
   Förste Eldare J Classon
   Jungman Johan Svensson
   Lättmatros Adolf Hultgren
   Restauratris E Norberg
   Kokerskan Amalia Backe 

– Barken gick till ankars och omkring kl. 2 måndags morgon kom en lotsbåt från Helsingör ut till barken som tog oss 4 räddade i land i Helsingör.”

Helsingör d 12 November 1890
”Namnteckning av alla 4 som överlevde”

BESÄTTNING  

Kapten Carl D BroströmOmkom
StyrmanHögdahl
Maskinist O E OlssonOmkom
Förste Eldare J ClassonOmkom
EldareCarl Olsson
Jungman Johan SvenssonOmkom
Jungman Löfgren
Jungman Bernhard Mattson
Lättmatros Adolf HultgrenOmkom
Restauratris E NorbergOmkom
Kokerskan Amalia BackeOmkom

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.