GERDA FERDINAND

Fakta
TypLastångare
Material
Tonnage
Mått
Maskin
Fart
Byggd
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
Ägare
Befälhavare
Besättning26 man
På resa
Förlist1941-11-28
PlatsArgos grund utanför Öregrund
OrsakGrundstötning
Last
POS
Djup
Sjk
Exnamn

I slutet av november 1941 var Gerda Ferdinand på södergående från Luleå hem till tysk hamn. När man i skymningen fredagen den 28 novenber kom till Argos dundrade man rakt upp på en av dess grynnor. Två av lastrummen blev vattenfyllda, dock klarade man maskinrummet. Ångaren begärde via radio assistans och den i Örskär stationerade livbåten Dan Broström begav sin genast ut till haveristen. 

Vidare försökte man få tag i en bärgningsångare. På grund av att det svenska Neptunbolaget inte hade någon disponibel fick man rekvirera en från Wasa i Finland. Det blev Helios som styrde kosan från finska sidan och mot Argos. Hon kom fram på söndagen, men kunde inte uträtta något på grund av den höga sjön. 

Lastrummet fick åter vattenfyllas
Från Gävle försökte stuveribolagets bogserbåt med kapten P.A. Lindberg gå ut och assistera. Med ombord hade man utrustning för att lossa lasten. Man gjorde ett försök natten mot söndagen och ett under söndagen. Men man lyckades inte ta sig ut på grund av den höga sjön. Däremot fick man loss bärgningsångaren Heraklas från Stockholm. Under måndagen var vädret bättre och man påbörjade lossningen av lasten som bestod av kisbränder.

30 man från Gräsö fanns till hands, samtidigt sattes pumpar in för att länspumpa tvåans lastrum. Till en början minskade vattnet men sedan tycktes en ny läcka ha uppstått, och vattnenivån steg igen. Samtidigt började det blåsa upp igen och för att inte fartyget skulle brytas sönder lät man tvåans lastrum åter fyllas med vatten. Lossningen av lasten fick även den avbrytas och manskapet återvände till Gräsö. 

Telegrafisten kvarglömd
Ute vid haveristen låg dock bärgningsfartygen kvar liksom Dan Broström. Även besättningen som uppgick till 26 man var kvar ombord. På torsdagen den 4:e december var vädret lugnt och ombord på Dan Broström ansåg man att läget för fartget var stabilt. Man gick in till Öregrund för att bunkra både olja och proviant. Under natten började det dock blåsa upp igen och läget blev kristiskt. Dan Broström gick ut igen och kom fram klockan 04:00 på fredagsmorgonen.

Man kunde med viss möda gå upp vid sidan av Gerda Ferdinand och besättningen började hoppade över. Manövern upprepades tre gånger sen var alla 26 i säkerhet. Dock hade man glömt kvar telegrafisten som man fick vända åter för att hämta. Strax efter bröts fartyget itu och akterskeppet började sjunka. Dan Broström klarade sig dock utan allvarligare skador. Penningbelöning och diplom fick besättningen ombord på livräddningsbåten för sin insats.

Gerda Ferdinand stod kvar på grundet i ett år, innan en nordvästlig höststorm 1942 fick henne av grundet

Dan Broströms dagbok förd av kapten Richard Carlsson
Fredagen den 28 november.
SW 3, mulet. Bar. 770, temp plus 3. Under dagen rengöringsarbete etc. Kl. 18.45 kom telefonmeddelande från överlotsen i Gefle, att tyska ångaren Gerda Ferdinand grundstött på Argos Grund, samt att hon behövde omedelbar hjälp, då hon var i sjunkande tillstånd. Avgick fortast möjligt ut till haveristen och förtöjde långs sidan kl. 30.30. Kvarlåg i beredskap till bärgningsångare anlände.

Lördagen den 29 november.
WNW 2, klart, bar 770, temp plus 2. kl. 02.45 togs besättningens tillhörigheter ombord, då det verkade som om ångaren började bräckas. Kvarlåg långs sidan i beredskap. Under em. övergick vinden till NW, friskade efter hand med växlande sjö, varför en del av besättningen lämnade ångaren och vistades ombord i livbåten under natten.

Söndagen den 30 november.
NW 6, klart, bar 770, temp plus 1,5. Kvarlåg långs sidan i beredskap med en del av besättningen ombord. Fartyget började hugga. Kl. 13.00 friskade vinden ytterligare med grov sjö från Nord, varför det inte gick längre att ligga långs sidan. Ångarens besättning fick därför enligt befälhavarens order gå ombord på sitt fartyg igen, och livbåten förtöjdes på svaj i en lång tross. Vakt sattes på däck i vanlig ordning under natten. F.ö. ingen anm. under natten.

Måndagen den 1 dec.
Under fm. NNO 6 med grov sjö halvklar luft. Vinden mojnade på fm. och kl. 08.00 var den NW 2. Kl. 08.30 förtöjdes åter långs sidan. Berningsångaren Herakles förtöjde långs sidan kl. 10.00. Kvarlåg fortfarande i beredskap. Under em. övergick vinden till WNW och friskade betydligt. Under natten utfördes lossningsarbete samt länspumpning. Kl. 16.00 WNW 4. Vakten sattes för natten. F.ö. ingen anm.

Tisdagen den 2 dec.
NW 3-4, bar 770, temp.0. Kvarlåg i beredskap. På middagen avbröts lossningsarbetet genom att läget försämrades med frisk vind samt att fartyget högg kraftigt. Fartyget fick åter vattenfyllas. Vakt sattes ut för natten.

Onsdagen den 3 dec.
NW 3-4, bar. 768, temp. plus 1, kl. 03.00 måste åter förtöja i tross på svaj genom att vinden ökade med grov sjö. Vakt på däck. F.ö. ingen anmärkning.

Torsdagen den 4 dec.
N 4-5 mulet, bar. 768. Kvarlåg i beredskap då vinden var frisk med hög sjö. Underfm. mojnade vinden hastigt. Kl. 05.00 övergick vinden till laber SW. Förtöjde åter långs sidan kl. 06.00 för att åter lossa besättningens tillhörigheter, då livbåten skulle gå in till stationen i det vackra vädret och komplettera olje- och proviantförrådet. Vind SW 2, under kvällen gick vinden sakta över till NW samt ökade något, varför jag åter törnade ombord kl. 20.30 för att under natten vara i förbindelse på radion med bärgningsångaren, som åter förtöjt vid haveristen.

Kl. 21.00 var i förbindelse med Herakles, som meddelade, att vädret var gott, samt att tvåans rum åter var länspumpat. Vi kom överrens, att om vädret försämrades skulle de anropa Dan Broström på radion och jag skulle ha radion på hela tiden. Jag skulle gå ut till haveristen kl. 08.00 nästa morgon, då en del proviant för haveristen skulle komma ut till livbåten från Öregrund. Vaktmän 20-24.00 Ernst Sjölander, 00.00-04.00 Einar Sjölander, 04.00-08.00 A. Andersson.

Fredagen den 5 dec. 
NNW 5-6 byig vind, mulet, bar. 765. Under förmidagen friskade vinden ytterligare, varför jag anropade Härnösand Radio kl. 04.00 om de hört något från haveristen. De meddelade att jag skulle anropa Herakles. Herakles varskodde, att vinden därute friskat betydligt från nord med grov sjö, varför de fått lämna haveristen för 40 minuter sedan. Det var kaptens önskan, att livbåten skulle gå ut, eftersom besättningen var kvar på haveristen. Gick ut kl. 04.30. Under vägen ökade vinden ytterligare med brytande sjö. Framkom till haveristen kl. 06.10. De meddelade på radion, att de önskade lämna fartyget eftesom det började bräckas.

Trots den grova sjön lyckades vi borda ångaren tre gånger utan haveri varvid besättningen togs ombord, en del varje gång. Vi satte därefter kurs hemåt, men komna en halvmil på väg från haveristen saknades telegrafisten, varför vi fick vända om. Under tiden kastade vinden över till ost och ökade till hård kuling med snöbyar. Ännu en bordning gjordes och telegrafisten hoppade ombord. Kl. var nu 06.45 och vi gick till Öregrund med de räddade, dit vi ankom kl. 09.20. Det meddelades från Örskärs fyr, att haveristen brutits itu, varvid akterskeppet sjunkit, och endast en del av förskeppet var synligt ovan vattnet. Mot middagen övergick vinden till SO samt mojnade.

Richard Carlsson, Befälhavare

(Vindstyrkan i dagboken räknades i Beaufort.)

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.