fbpx

FIN

Fakta
TypSkonert
Material
Tonnage139 netto regton
Mått28,0 x 7,7 x 3,4 meter
Maskin
Fart
Byggd1883 vid Rosendal, Hardanger (Knud Skaaluren)
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr3859
SignalJMDQ
Klassad
Assurans
HemmaLänna
Ägareskeppsbyggmästaren P.Adolf Elfving
BefälhavareKarl Bernhard Söderholm
Besättning6 man
På resaSlite – Utansjö
Förlist1912-05-02
Platsmellan Nittonfotsgrundet och Österskär utanför Sandhamn.
OrsakStrandning vid S Bådan utanför Sandhamn
LastKalksten
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Skonerten Fin byggdes 1883 vid Rosendal, Hardanger (Knud Skaaluren). Fin var inte någon av Östersjöns största seglare med sina 139 netto regton, men hon uppvisade måtten 28,0 x 7,7 x 3,4 meter. Hennes reg.nr var 3859 och signalen JMDQ. Vad jag vet kom hon till Sverige (Brantevik) 1901 då lantbrukaren Mårten Persson, Gislöv köpte in henne för 14.000:- av skeppsredare Ole Lindör, Haugesund. Efter det blev det några redarbyten, 1905-Lars Nilsson, 1908-Mårten Löfqvist och slutligen 1910 då hon såldes till Länna och skeppsbyggmästaren P.Adolf Elfving.

Befälhavaren på Fin i svensk ägo först under åren 1901-1908 Johan A Moberg, sedan tog Edvard Westerberg över befälet mellan åren 1908-1910. Under Fins sista tid i Länna var det Elfvings trotjänare Karl Bernhard Söderholm som var befälhavare.

Tog fel på ankarljus och fyren
År 1912 var skonerten Fin ute på sin sista seglats då hon den 2 maj strandade S Bådan utanför Sandhamn, på resa med kalksten från Slite till Utansjö. Olyckan inträffade under insegling i Sandhamnsleden och berodde på att Söderholm misstog sig på ett ankarljus, som han antog vara det fasta skenet från Sandhamns fyr.

Så här berättar Bernhard Söderholm om olyckan
–” Sedan fick vi sigte på ett fast hvitt sken förut hvilket jag beräknade vara Sandhamns fyrledning, då jag ändrade kurs till N.W. t. N. hvarefter vi seglade under cirka 15 a 20 minuters tid, men som jag då ej hade fått något sigte på det röda klippskenet så lofvade babord hän för att få säkerhet af att vi var i den rätta fyrledningen, så varsnar jag kobbar i lovart, hvarefter jag åter faller på och styr på Korsö båk rätt förut, då vi efter några minuter törnade med fartyget på ett grund som heter Södra Bådan”.

Gav upp försöken
Sjöförklaringen berättar att man efter grundstötningen signalerar på hjälp. En lotsbåt kommer till platsen och Söderholm kallar på en bärgningsbåt. 
–“Fredagen den 3 maj var läns i pumpen. Kl. 4.30. f.m. vred fartyget sig på grundet och fick sjön på b.b. sidan, samt började hugga hårdt hvarigenom detsamma började läcka”.

Då bärgningsbåten samma morgon anländer kan man dock inte göra några bärgningsförsök på grund av den hårda sjön. Inte heller på lördagen kan något göras. På måndagen låter man pumpa skonaren under 4-5 timmars tid, men utan resultat varför besättningen på Fin överger fartyget, som blir vrak mellan Nittonfotsgrundet och Österskär utanför Sandhamn.

BESÄTTNING
BefälhavareKarl Bernhard Söderholm 
BästemanKarl Otto Andersson
MatrosJulius Malmqvist
JungmanRagnar Karlsson
JungmanGunnar Eklö
KockGustav Eklöf

Skrivet av Göran Nilsson

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.