FELIX

Fakta
TypSkonert
MaterialFuru på klink och kravel
Tonnage 35,5 Nyläster, 110.82 regton (enl. Mätning Umeå 1866-07-07)
Mått74,0 x 23,90 x 10,10 fot
Maskin
Fart
Byggd1856-57 av Eric Jansson/Anders Andersson vid Norrfjell, Väddö
BeställareJohan Persson Sellander, Norrfjell
Sjösatt
Levererad
Regnr
SignalHLQS
Klassad
Assurans
HemmaNorrby by
Ägarep.r. Häverö med Carl Andersson, Skaten som h.r.
BefälhavareAnders Lind, Ortala Väddö socken
Besättning
På resaSundsvall – Skellefteå
Förlist1874-09-17
PlatsGråskälsrevet innanför Rödkallen, Luleå
OrsakStrandning i VNV storm, (gick på fel sida om pricken)
LastBarlast
POS
Djup
Sjk
Exnamn

Skonerten Felix byggdes i Roslagen vid ett varv i Norrfjäll 1856-1857 och sjösattes 1857 innan hon den 18 september samma år mättes i Stockholm till 59,11 Svåra läster. Mer om bygget kan läsas ur “Bilbrefet“.

FÖRLISNINGEN
September månad 1874 är Felix på nordlig kurs i den västnordvästliga stormen. Hon var på resa mellan Sundsvall och Skellefteå i barlast och man kom väldigt norrut. Man hamnade till slut innanför Rödkallen och gick på fel sida om en prick vid Gråskälsgrundet och strandningen var ett faktum. Besättningen kunde räddas men Felix sjönk till 7 meters djup.

Men lyckades bärga en del av skeppet som togs med hem till Roslagen. En auktion på inventarierna höll den 14 jan. 1875 vid Elmsta, Väddö. Det som fanns att bjuda på var en del kätting, ankare, riggdetaljer som gav 1.247 kr och 50 öre. Till det en del annat löst för 291 kr, vilket som ni förstår inte täckte mycket.

BEFÄLHAVARE   
1857Pettersson A.?
1858Österberg Eric OlofSterbnäs, Vätö
1859Hansson NyströmHansSundsvall (född Kallboda)
1860–1862Lindstedt JohanRaggarön, Börstil
1863-?Nyberg JohanTuskö, Börstil
1866-1869Lindström OlofSalnö, Väddö
1870-?Carlsson MattsStridsby, Vätö
? – 1874Lind AndersOrtala Väddö socken
REDARE   
1857 – Persson SellanderJohanNorrfjell1/1
1874p.r. Häveröenl “FRIBREV” Nr 297(1874-06-26)
 AnderssonCarlSkaten1/4
 SmedbergJohan IsakÖrvik1/4
 HanssonAndersGöringe, Häverö1/4
 MattsonAndersOrtala, Väddö1/4

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.