EXCELSIOR

Ålands hav, Öland och Gotland är liksom Skånekusten platser där många fartyg förlist.
Den danska barken Excelsior förliste 1896 utanför Ysta.

Fakta
TypBarkskepp
MaterialEk/Furu
Tonnage480 brt, 440 nrt
Mått
Maskin
Fart
Byggd1856 Sunderland
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
AssuransOassurerat. Värderat 17 000 dkr
HemmaHelsingör
ÄgareN. Clausen
BefälhavareR. W. Christensen
Besättning10 man, alla räddades av ORSINO (London om 2048 brt)
På resaKöpenhamn – Härnösand (avgick 12/10)
Förlist1896-10-13
PlatsUtanför Ystad
OrsakKollision med ss ORSINO i frisk ostlig vind, bra sikt
Last160 ton barlast
POS
Djup
Sjk
Exnamn

FÖRLISNINGEN
Vid sjöförhöret som hölls i Helsingör den 15 oktober 1896 framkom att EXCELSIOR avgick Köpenhamn den 12 oktober i barlast för att segla upp i Östersjön och Härnösand. Dagen efter avgång vid 23-tiden hade styrmannen vakten och om styrbors sågs i NNO en vit topplanterna samt en röd från en ångare. Senare visade det sig var den i London hemmahörande lastångaren ORSINO om 2 048 brt som fördes av O. Evans och var på resa mellan Luleå och Rotterdam.

Cirka 20 minuter efter iakttagelsen rammades EXCELSIOR av ORSINO på styrbordssidan akter om fockmasten. Besättningen räddade sig över till ångaren och EXCELSIOR sjönk kort därefter. Manskapet blev sedan ilandsatt i Helsingör. Som orsak angavs vid sjöförhöret att ORSINO brutit mot väjningsreglern.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.