fbpx

DIDO

Fakta
TypFregatt
MaterialTrä
Tonnage
Mått
Maskin
Fart
Byggd
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
Ägare
Befälhavare
Besättning
På resa
Förlist
PlatsFjälskär i Fjäleviken syd om Enånger
Orsak
Last
POS61º 30′ 67 x 17º 07′ 47
Djup5-10m
Sjk

På fyra till fem meters djup innanför Fjälskär i Fjäle, Enånger, ligger vraket av den finska fregatten Dido. Nu är det inte mycket kvar av den en gång mäktiga fullriggaren. Det ser mest ut som en 20 meter lång hög med plankbråte helt övervuxit av alger. Men det går fortfarande att se de grova bottenstockarna, spanten och en del av bordläggningen.

HISTORIK

Det var en höstdag år 1850 som fregatten styrde med fulla segel i den trånga farleden utanför Enånger. En skuta på väg ut från Långvind mötte den stora fullriggaren. Skutans kapten förstod genast att det var något som inte stod rätt till. Ett fartyg med besättning seglar inte med alla seglen uppe ända in i skärgården. Skeppet verkade vara obemannat, ingen människa syntes ombord. Skutan styrde upp och lade till vid fregatten. Och kaptenen klättrade ombord på babords låring. Då kom han tänka på att kanske pesten hade härjat ombord. På darrande ben klättrade han tillbaka till skutan och beordrade att de skulle kasta loss från fartyget.

Plötsligt ändrade fullriggaren kurs och seglade i Fjäleviken. Skutskepparen trodde inte sina ögon när spökskeppet höll undan för grunden vid Fjälskär. Var skeppet obemannat eller inte? Byborna i Fjäle såg på när skeppet med ett brak rände upp på grundet vid Fjälörarna. Tre män tog en båt och rodde ut och gick ombord på det obemannade fartyget. Det hade ingen last men det fanns sprit och proviant. Ryktet spred sig och det kom stora skaror av nyfikna som ville se det mystiska fartyget.

Myndigheterna gav order om att det skulle tätas provisoriskt, bärgas och läggas i lä på insidan om Fjälskär. Gåtan med Dido löstes inte förrän våren året efter, då fartygets kapten kom och ville hämta hem sitt skepp till Finland. Men några plankor från bordläggningen hade lossnat och borrat fast sig i bottnen och fartyget gick inte att få loss. Då beordrade det finska rederiet att fregatten Dido skulle skrotas. Allt såldes utom skrovet som en pojke i Fjäleviken fick. 

Någon pest hade inte härjat ombord. Det var rederiet som hade beordrat besättningen att fartyget skulle sättas på Finngrundet och överges. Sedan hade det lossnat från grundet och seglat i väg. Det var helt enkelt ett försök till försäkringsbedrägeri.

Källa:
Artikel ur Hälsinge Kuriren från slutet av 70-talet skriven av Börje Sundin. Historien om fregatten Dido fick han av en ortsbo som hade hört den av sin farfar.

Skrivet av Ulf Borin åt HT

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.