fbpx

DAISY

Minor har sänkt många fartyg genom åren och trots dubbla utkikar på backen gick Dasiy, i Ålands hav, på en mina som sprängde bort nästan ½ förskeppet. Inom 1 minut var hon som bortblåst från ytan tillsammans med en del av besättningen.

Daisy i engelska Bristol 1908
Fakta
TypSkonert
Material
Tonnage439 brt, 386 nrt, 700 dwt
Mått
Maskin
Fart
Byggd1893 i Charlottetown, Prince Edward Island, Kanada
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr4673
SignalJQGV
Klassad
Assurans
HemmaBergkvara
Ägare
BefälhavareSven Johan Stridbäck, Bergkvara
Besättning
På resaBurntisland – Sundsvall
Förlist1915-07-12
PlatsÅlands Hav
OrsakMinsprängd
Last687 ton Stenkol
POS
Djup
Sjk
Exnamn

Historik

Skonertskeppet Daisy byggdes 1893 i Kanada och kom till Sverige 1908 då man åkte över till Liverpool, England och mönstrade på en besättning från Bergkvara. Väl här i Sverige blev hon ”reggad” med nr 4673 och signalen JQGV och kom att hela sin tid föras av hemmasonen Sven Johan Stridbäck.

Året är 1915 och det första världskriget är i sin linda och Daisy ligger i månadsskiftet juni/juli i Burntisland och lastar 687 ton stenkol för Sundsvall. Resen gick bra i växlande vindar med två man på backen för utkik efter minor, och den 12 juli var man kommen till Ålands hav när helt plötsligt en kraftig explosion sliter sönder skrovet.

Händelseförloppet

Vi låter ett utdrag ur Kommerskollegii redogörelse beskriva händelseförloppet….

Utdrag ur Kommerskollegii redogörelse
beträffande handelsflottans krigsförluster åren 1914-1920

”Efter att i Burntisland hava intagit full last (687 ton) av stenkol avseglade Daisy fredagen den 2 juli 1915 med Sundsvall som destinationsort. Resan fortskred under växlande väder och vind utan missöden till måndagen den 12 juli. Fartyget hade då passerat Svenska Björn och befann sig kl 8.30 em mitt i Ålandshav, då den stötte på en mina, som sprängde hela förskeppet i luften, så att delar av fartyget och kollasten slungades högt över masttopparna. Daisy sjönk omedelbart och var fullständigt försvunnen på kortare tid än en minut, varvid hela besättningen drogs med i djupet. Styrmannen och ytterligare fyra man lyckades emellertid åter komma upp till vattenytan och räddade sig i den ena av fartygets båtar, som hade slitits loss vid explosionen och nu oskadd flöt omkring på vattnet. Den andra båten hade dragits ned med fartyget. 

De räddades rodde en halvtimmas tid omkring på olycksplatsen men kunde icke upptäcka något spår av kaptenen och de 4 återstående besättningsmännen. Två man, som vid olyckstillfället från backen hållit utkik efter minor, torde omedelbart hava dödats vid explosionen. De övriga hade antagligen, när de drogos i djupet, trasslat in sig i riggen och sedan ej lyckats komma loss. Då intet kunde upptäckas av de saknade, satte de kurs mot Söderarm, dit de anlände kl 1.15 på natten här omhändertogs de på bästa sätt av fyrpersonalen, som gav dem mat och torra kläder. Från fyren avhämtades de av en flottans torpedbåt, som förde dem till Norrtälje.
Omkomna:
BefälhavareSven Johan Stridbäck1857-06-21Bergkvara
Lättmatros Hilding Edvin Håkansson 1892-11-16Söderåkra
Lättmatros Josef Mauritz Johansson 1896-12-22Bergkvara
JungmanAxel Ludvig Martin Hultgren 1892-01-04Västerrum (Kalmar län)
StuertSture Wilhelm Bergvall1889-11-07Bergkvara

Ja, Daisy är ett av alla dessa fartyg som gömmer sig på botten i Ålands hav och bara väntar på att upptäckas. Nu försvann ju förskeppet och det som ev. finns kvar är ju inte särskilt helt men ändå. Fem man lyckades ju klara sig med livet i behåll, däribland styrman Anton Thernström, konstapel Ernst Eriksson, båda hemmahörande i Bergkvara.

Skrivet av Göran Nilsson

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.