WANDRINGSMAN

Holmögadd utanför Umeå verkar vara ett riktigt vrakeldorado om man går igenom gamla arkiv. Många fartyg har förlist i området runt Gadda fyr.

Fakta
TypSnausskepp
MaterialFuru på kravel
Tonnage 89 33/100 Svåra läster
Mått22,86 x 7,15 x 3,78 meter
Maskin
Fart
Byggd1775 Luleå
BeställareHandelsmännen Andres Ruth och Johan Nordström, Luleå
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
HemmaLuleå
ÄgareChristina Nordström, Luleå (änkan efter Johan)
Befälhavare
Besättning
På resaStockholm – Uleåborg
Förlist1801-09-10/11 under natten
PlatsGadda fyr, Holmögadd utanför Umeå
OrsakGrundstötning, totalförlist
Last
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
1775 byggdes i Luleå ett snausskepp för handelsmännen Andreas Ruth och Johan Nordström i samma stad. Det var en skuta på närmare 90 svåra läster med en längd av 22.86 meter. Exakt hur ägarförhållandena var är svårt att utreda men vid förlisningen ägdes hon av Christina Nordström, som var änkan efter Johan så förmodligen var WANDRINGSMAN hemmahörande i Luleå hela tiden.

FÖRLISNINGEN
I början av september 1801 var WANDRINGSMAN på resa från Stockholm norrut mot Uleåborg. Utanför Umeå ligger Holmögadd vilket ändat många fartyg genom åren så och WANDRINGSMAN. Hon grundstötte under natten mellan den 10 och 11 september vid Gadda fyr och gick totalförlist.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.