VICTORIA

Gotland med dess läge är nog en av de platser i Östersjön där flest fartyg förlist. De flesta strandnära och borta idag, mer sällan är det som fartygen sjunkit en bit ifrån men ändå inom rimligt avstånd. Victoria är ett av dessa

Fakta
TypBark
MaterialFuru
Tonnage282 brt 250 nrt (Byggd: 87 nyläster)
MåttDjupg: 4,20 meter
Maskin
Fart
Byggd1867-1868 av E. Andersson Vätö
BeställareRederi i Skeppsmyra (Anders Wicklander, Frans Lundman, Norrtälje)
Sjösatt
Levererad
Regnr1824
SignalHCKJ
Klassad
Assurans
HemmaRåå
Ägarep.r. Johannes Påhlsson Backe, Råå
BefälhavareNils Petter Olsson, Råå
Besättning Ingen omkom
På resaKöpenhamn – Räfsö, Finland
Förlist1895-10-18
PlatsUtanför Näs udde ca. 4 sjömil N om inloppet till Burgsvik, Gotland
Orsak Läckage, övergavs sjunkande. Gick till botten på kvällen
LastBarlast (80-90 ton)
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Victoria byggdes 1867-68 av skeppsbyggmästre E. Andersson i Vätö på ett rederi i Skeppsmyra i Bro socken. Redare var Anders Wicklander och hon mätte vid byggandet 87 nyläster.

Byggkostnaden för Victoria kom att vara lägre än väntat p.g.a. nödår. Anders Wicklanders son Sjökaptenen Albert berättar:
-”När far byggde Victoria, -sextiosju – sextioåtta, de va nödår, va hela familjer som gick, hela familjer som gick hela vägen från Norrland å arbeta för inte, bara de fick maten. De berätta min far.”

Redan 1873 såldes hon till Karlshamn och C.J. Nordström som dock bara behöll henne i ett år innan han sålde henne vidare till Råå och partrederiet som preciseras härnere. 

REDARE

1868 – 1873Anders Wicklander / Frans LundmanSkeppsmyra
1873 – 1874C. J. NordströmKarlshamn
1874 – 1895p.r. Johannes Påhlsson BackeRåå

BEFÄLHAVARE

1868 – 1873  
1874 – 1880Johannes Påhlsson BackeRåå
1881Olof Bernhard BackeRåå
1891 – 1895Nils Petter OlssonRåå

Ägarfördelningen

SkepparenJohannes Påhlsson BackeRåå7 / 64 delar Huvudredare
HandlareS.P. KallingHelsingborg 4 / 32 
SjökaptenJohannes GöranssonRåå2 / 32 
SjökaptenJanne Fredrik GöranssonHelsingborg1 / 32 
SjökaptenJanne Erik WinbladRåå1 / 32*
SkeppareNils OlssonRåå2 / 32 
SkeppareAnders BackeRåå1 / 32 
SkeppareNils Petter BackeRåå1 / 32 
SkeppareAndreas BackeRåå1 / 32  
SjökaptenGöran NilssonRåå2 / 32 
SjökaptenOlof TengwallHelsingborg1 / 32 
ÄnkanMaria OlssonRåå1 / 32**
LantbrukareNils HanssonPåarp, Wälluf2 / 32 
LantbrukareJon PerssonPålstorp, Raus1 / 32 
ÄnkefruSofia BackeRåå3 / 32***
FiskareNils Petter MagnussonRåå1 / 32 
FiskareMåns LarssonRåå1 / 32 
StyrmanNils Petter OhlssonRåå7 / 64  
* arv efter Sjökapten Janne Fredrik Winblad
** arv efter Mjölnare Nils Olsson
*** arv efter Skeppare Nils Petter Backe

FÖRLISNINGEN
Victoria var i oktober 1895 på resa i barlast från Köpenhamn till finska Räfsö när hon mötte dåligt väder vid Svenska Högarna, kraftig vind som vred sig från sydväst över till väst och nordväst. Victoria fick jobba hårt i den krabba sjön och det var mer än skrovet tålde och hon gick läck.
Man beslöt då att vända undan vinden och reva segel och med små segel satta länsade man undan söderut. Efter något dygn var man så långt söderut som Gotland och ombord slet man med pumparna, men vattnet steg alltjämnt.

På eftermiddagen den 18 oktober började det krisa riktigt och beslut måste fattas. Antingen fortsätta söderut i läns, med risk att stranda i Polen eller Tyskland, eller vända upp och söka sig in mot Gotland för om möjligt rädda både skepp och folket. Befälhavaren Nils Petter Olsson valde säkerheten främst och lät Victoria föras upp i bidevind och brassade back med underseglet som fanns på stortoppen. Livbåtarna fanns på galgar mellan mesan och stormasten och man sjösatte dessa med taljor mellan storrån och mesanmasten.

Vid halvniotiden på kvällen lyckades man få båtarna i sjön och kunde lämna fartyget. Platsen man befann sig på då var strax utanför Näs udde cirka 4 sjömil nord om inloppet till Burgsvik vid Gotlands sydvästspets. Victoria gick till botten senare samma kväll.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.