VANDA

En del fartyg hinner knappt hissa den svenska flaggan innan de förliser och dessa kan vara svåra att finna i de svenska rullarna.
Vanda är ett sådant exempel, när hon efter ett år förliste sydost om Sundsvall.

Fakta
TypMotorgaleas
MaterialJärn
Tonnage96 brt   69 nrt   155 dwt
Mått26,07 x 5,56 x 1,99 meter
Maskin60 hk
Fart
Byggd1906 Rotterdam
BeställareAnnes Karsseis, Belgien (troligen)
Sjösatt
Levererad
Regnr5870
SignalJVTM
Klassad
Assurans
HemmaStockholm
ÄgareRederi Ab Windor, (Nils August Ingvarsson), Stockholm
Befälhavare
BesättningIngen omkom
På resaGranvik, Norrbotten – Stockholm
Förlist1917-10-13
PlatsMellan Grans fyr och Brämön
OrsakLäckage i hård OSO vind och regn, övergavs flytande på lasten
Last40 famnar Splitved i rummet/20 famnar Splitved på däck
POS
Djup
Sjk
Exnamn L’ ESPOIR DE L’ AVENIR (1906-1916)

HISTORIK
VANDA byggdes som L’ ESPOIR DE L’ AVENIR i Rotterdam 1906 och troligen var beställaren Annes Karsseis i Belgien. Hon blev sedan holländsk då Gerrit van Veen, Kampen den 4 juli 1913 köpte henne för 10 850 Gulden.

Till Sverige kom hon den 18 maj 1916 då skeppsredaren Nils Österman i Stockholm köpte henne och hon fick namnet VANDA. Den 6 februari 1917 inregistrerades fartyget med regnummer 5870 och hon fördes då av Karl Edvard Johansson i Västra Edsvik. VANDA blev nu inte kvar särskilt länge hos Österman utan redan den 18 maj 1917 såldes hon vidare för 75 000 kronor till Rederi Ab Windor i Stockholm med Nils August Ingvarsson som huvudredare.

FÖRLISNINGEN
VANDA var hösten 1917 på resa i hård OSO vind och regn från Granvik mot Stockholm med 60 famnar splitved i lasten då man vid 19,30-tiden den 13 oktober 1917 gick läck och sjönk. Platsen var troligen mellan Grans fyr och Brämön,(Sundsvall). Det råder lite olika uppfattningar om exakt var. 6 nm nord Grans fyr – Sundsvallsbukten i höjd med Brämön är några alternativ. Besättningen klarade sig lyckligtvis.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.