ULRIKA ELEONORA

Älvsnabbsvraket har Ulrika Eleonora kallats till och från.
Är det rätt fartyg man menar, det har ju förlist ett flertal fartyg vid dessa klippor och vid ungfär samma tidpukt.
De två som man pratar om är förutom Ulrika Eleonora även Concordia,
vilken även hon förliste på detta ställe vid ungefär samma tidpunkt.

Mosaikbild av Älvsnabbsvraket Ulrika Eleonora/Concordia
Fakta
Typ
Material
Tonnage
Mått
Maskin
Fart
Byggd
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
Ägare
BefälhavareJohan Millan
Besättning7 man?
På resaStralsund – Stockholm
Förlist
Plats
Orsak
LastHuvudsakligen spannmål
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Man vet av naturliga skäl inte mycket om detta vrak, och det äldsta dokumentet är från Krigsarkivet och daterat 1724. Klart är i alla fall att skeppet fördes av Johan Millan och kom från Stralsund med last av i huvudsak spannmål. På sin resa in mot Stockholm tog man lots sista biten. Detta hjälpte nu inte utan man gick förliste vid Älvsnabben och förlorade bland annat 1.300 tunnor av lasten.

Besättningen villkor
Hur var det att segla på ett fartyg vid den tiden och hur många var man ombord är svårt att svara på. Men av döma av Ulrika Eleonora´s tidigare besök i Stockholm har inhämtats följande som ger oss en fingervisning om antalet och även hyran för besättningen. Troligen förde hon 7 man med kapten inräknad.

Lotsdrängen fick bära hundhuvudet
När ett faryg förliste förlorade handlare och grossister och annan borgare pengar vilket naturligtvis inte sågs med blida ögon. En skyldig måste fram och i detta fall blev del lotsdrängen Lars Ersson som fick bära hundhuvud. Han blev helt sonila inlåst i arresten i väntan på rättegång. När julen närmade sig och hans fall ännu inte varit uppe till prövning förbarmade sig Landsortslotsen Olof Falck som lämnade in en skrivelse om julpermision för Lars.

Lastförteckning

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.