Brand ombord på ett fartyg är alltid en fara. När man som tullkryssaren TV 4 har 4.000 liter bensin ombord som exploderar är det inte kul att vara kvar ombord.

Fakta
TypTullkryssare
MaterialFuru / Ek och stålspant
Tonnage
Mått24,34 x 3,66 x 1,4 meter
Maskin2 st Scania 124 B.
Fart
Byggd
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
Ägare
BefälhavareE.T. Engström
Besättning5 man
På resa
Förlist
PlatsGunnarstenarna ankrade man upp cirka 100 NV om Alltarskär
TV 4 sjönk på en linje mellan Bogskär och Söderskär.
OrsakExplosion och bran
Last
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
TV 4 byggdes i USA i furu på ek och stålspant med måtten 24,34×3,66×1,4 meter. Via England kom hon till Sverige 1923 och var då den största och bästa tullkryssaren i landet. Vid byggadet var TV 4 utrustad med diselmotorer men undet tiden i Sverige fick hon besinmotorer, troligen två stycken Scania 124 B.

Eftersom TV 4 brandhärjades kan väl nämnas att det vid tillfället fanns 4.000 liter bensin ombord och både köksspisen samt värmepappan eldades med antracit. För matlagning använde man ett fotogenkök. Någon läcka i dessa ledningar hade man inte och någon lukt förekom ej heller, så vad som orsakade explosionen vet man inte.

Stort spritbeslag
Tullen gjorde i Nynäshamn den 12 maj 1926 ett större beslag av sprit (65.000 L) ombord på ett fartyg från Estland. TV 4 som var startsionerad vid Furusund fick order att ta sig till området för att bistå och tillsammans med TV 27 undersöka ett par misstänkta holmar och skär i jakt på mer smuggelsprit.

Vid tillfället var TV 4 bemannad av fem personer och förd av 1:e kustvakten E.T. Engström. Väl framme vid Gunnarstenarna ankrade man upp cirka 100 NV om Alltarskär, medan TV 27 låg 100 meter ifrån. Man beslutade att gå iland vid både Söderskär och Alltarskär.

Sundén kastad upp i luften
Tre man från TV4 gick i livbåten medan motorskötarna Brink och Sundén blev kvar ombord. Uppdraget beräknades ta en timme i anspråk så Sundén valde att lägga sig i kojen medan Brink hade en del småsysslor att utföra.

När de som gått iland var på väg tillbaks till TV 4 och bara var 50 meter ifrån hördes en enorm explosion och hela salongtaket slungades 4-5 meter upp i luften och hamnade sedan på styrbordssidan. Motorskötaren Sundén som liggande i sin koj slungades även han flera meter upp i luften och for sedan rakt ner i lågorna vilket medförde brännskador i främst ansiktet.

Mot räddningen
Brink stod akter om styrhytten och klarade sig men fick omgående kasta sig via ankarlinan ner i vattnet för att omgående bli upplockad. Även den brännskadade Sundén hade sinnesnärvaro nog för att hoppa rakt ner i den intillliggande livbåten.

Skyndsamt roddes in mot Söderskär dit även TV 27 tog sig för att avvakta händelsförloppet. Nästan fyra timmar tog det innan TV4 kl 00.30 hade brunnit ner till vattenlinjen och hon försvann ner i djupet som på platsen var cirka 30 meter. Platsen var på en linje mellan Bogskär och Söderskär.

Rapport från Kapten Engström

Till chefen för 8. och 9. kustbevakningsdistrikten
Undertecknad avgick torsdagen den 13 maj från Furusund kl 6.35 som befälhavare å TV 4 och anlände till Dalarö kl 9.35 fm.
   Avgick från Dalarö kl 11 fm, anlände till Nynäshamn kl 12.35 em, avgick från Nynäshamn kl 1.55 em, anlände Grän kl 3 em och sammanträffade därstädes med TV 27.
   Avgick omedelbart i sällskap med TV 27 och anlände till Aspö kl 3.30 em med såväl TV 4 som med TV 27. Där bestämdes av undertecknad och F.V. Westerberg, att vi gemensamt skulle avgå till Gunnarstenarna för undersökning å dessa holmar. TV 27 avgick därför från Aspö kl 6 em och TV 4 kl 6.55 em, anlände till Gunnarstenarna kl 7.35 em, där TV27 redan var uppankrad,
   TV 4 förankrades NV om Alltarskär cirka 100 meter från TV 27. Omedelbart nedfirades livbåten och bemannades av undertecknad samt A.H.Berg och S.A.Lindström och roddes ned till TV 27. Därifrån medföljde F.V.Westerberg, K.E.Lindholm samt G.Sjöholm. Vid Alltarskär avlämnades Lindholm och Lindström. Vidare fortsatte undertecknad tillsamman med Westerberg, Sjöholm och Berg till Söderskär för undersökning å skäret.Kl 8.40 em avslutades undersökning å Söderskär, då undertecknad bestämde, att Lindholm och Lindström skulle hämtas å Alltarskär och allesamman göra sällskap ombord på TV 4. Under färden ut föreslog Lindholm, att bliva förd ombord på TV 27 på grund av att han var förkyld. Denna begäran bifölls och även Sjöholm gick ombord å TV 27 för att hämta jollen därifrån.
   Sedan roddes båda jollarna med kurs mot TV 4. Komna cirka 50 meter från TV 4 uppstod explosion på TV 4 så kraftig, att hela salongstaket slungades cirka fyra eller fem meter högt och hamnade på styrbordssidan. Samtidigt syntes motorskötaren Sundén ganska högt uppslungad, men han föll omedelbart ned i lågorna och ropade på hjälp. Motorskötaren Brink stod på däck akter om styrhytten men skadades ej. Även han ropade på hjälp.
   Efter några minuter var undertecknad vid stäven på TV 4. Brink kastade sig utombords på förankringslinan. Med hjälp från jollen lyckades vi få honom ombord genast. Sundén kastade sig rätt ner i jollen. Sedan roddes skyndsamt till Söderskär. Just som explosionen inträffade beordrade Westerberg Sjöblom att vända om till TV 27 och avgå från platsen till Söderskär, där samtliga skulle avvakta tills vidare.
   På grund av köld måste vi alla lämna Söderskär kl 11 em och gå ombord på TV27, som senare uppehöll sig i närheten av TV 4 till kl 12.30 på natten, då TV 4 var nedbrunnen till vattenytan och sjönk på linje mellan Söderskär och Bodskär. Med strålkastare belystes platsen sedan TV4 försvunnit. Endast tomma vattentankar flöto omkring. Undertecknad ansåg sig ej hava något annat att göra än att gå in till Nynäshamn, dit TV 27 anlände kl 1.30 på natten. 
Stockholm den 14 maj 1926.
E.T. Engström

BESÄTTNING

BefälhavareE.T. Engström
TulltjänstemanA.H. Berg
TulltjänstemanS.A. Lindström
MotorskötareSundén
MotorskötareBrink

Skrivet av Göran Nilsson
Foto Frans Westerberg, TV 27

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.