TRITON

Att ta sig upp genom Ålands hav under våren kan ibland vara vanskligt. Triton var 1899 det första segelfartyget att försöka ge sig i kast med isen,
men kom inte längre än till Söderarm

Fakta
TypBark
MaterialTrä
Tonnage
Mått38,81 x 8,84 x 6,71 meter
Maskin
Fart
Byggd1871
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
Ägare
BefälhavareB.H. Visser
Besättning
På resaLondon – Raumo
Förlist1899-04-10
PlatsOlof Larssongrundet
OrsakGrundstötning
LastBeck och koltjära
POS
Djup
Sjk
Exnamn

Årets första seglare
Den holländska barken Triton byggdes 1871 i trä med måtten 38,81×8,84×6,71 meter. Det var inte första gången hon seglade i Ålands hav och faktiskt råkade hon året innan (1898) med konsttycket att gå på grund i samma område som nu fick henne att gå till botten.

Året 1899 var isen besvärlig i Ålands hav och började inte lätta förren i början av april. Från Näskubbens fyr ser man den 6 april årets första segelfartyg ge sig i kast med vädermakterna. Det var Triton med kapten B.H. Visser som kom seglande från London på väg mot finska Raumo med last av beck och koltjära. 

Mötte drivis och intensiv tjocka
Från Söderarm kunde man se fartyget under fredag–lördag kämpa mot drivisen och under söndagen kom även en intensiv tjocka. Troligen sökte man sig in mot Söderarms fyr för att eventuellt invänta bättre väder. Kommer man söderifrån har man dock ett problem, då Olof Larssongrundet ligger i dess färdväg.

Som ni förstår gick det sig inte bättre än att hon vid 4-tiden på måndagsmorgonen den 10 april dunkade rätt upp på grundet. Skrovet gick läck och det var inte mycket att göra än att försöka rädda livhanken, vilket man också lyckades med. Resten av veckan ägnade man sig åt att bärga delar av lasten.

Spegla sig i tjäran
En vecka efter grundstötningen hade skrovet gett upp och ansågs helt söderslaget. Väder och vind fick det som var kvar av henne att försvinna ner på ett för oss dykare lämplig djup på 12-18 meter. Jag har själv dykt på vraket och det var häftigt att simma ovanför den stelnande tjäran som fungerar som en spegel. Dessutom är det oftast otrolig sikt, vi hade 10-15 meter.

Förteckning
öfver 

från förolyckade holländska barkskeppet “Triton”, fördt af Kapten B.H. Visser, inbergade å Beckholmen härstädes upplossad last enligt konnossementer bestående af s.k. raffinerad koltjära, hvilken försäljes såsom den vid auktionstillfället för ögonen liggande befinnes utan ansvarighet för säljaren för såväl qvantitet som qvalitet.-

No1 – 5= 5fatTjäraNo71 – 75= 5FatTjära
,,6 – 10= 5,,do,,,,76 – 80= 5,,do,,
,,11 – 15= 5,,do,,,,81 – 85= 5,,do,,
,,16 – 20 = 5,,do,,,,86 – 90= 5,,do,,
,,21 – 25= 5,,do,,,,91 – 95= 5,,do,,
,,26 – 30= 5,,do,,,,96 – 100= 5,,do,,
,,31 – 35 = 5,,do,,,,101 – 105= 5,,do,,
,,36 – 40= 5,,do,,,,106 – 110= 5,,do,,
,,41 – 45= 5,,do,,,,111 – 115= 5,,do,,
,,46 – 50= 5,,do,,,,116 – 120= 5,,do,,
,,51 – 55= 5,,do,,,,121 -125= 5,,do,,
56 – 60= 5,,do,,,,126 – 130= 5,,do,,
,,61 – 65= 5,,do,,,,131 – 135= 5,,do,,
,,66 – 70= 5,,do,,,,141 – 145 = 5,,do,,
No 141 – 144 = 4 fat Tjära.

Stockholm den 12 Maj 1899.
Emil R. Boman.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.