Farvattnen utanför Arkösund är lömska. Många fartyg har slutat sina dagar i detta område. Ett av dessa är Tom som inte gick att rädda och
som det även idag finns rester kvar av.

Fakta
TypLastångare
Material
Tonnage1 343 nrt, 2 206 brt eller 3 480 dwt
Mått93,3 x 13,1 x 5,3 meter
Maskin
Fart
Byggd1919 på Burgerhouts M.&S varv i Rotterdam
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
ÄgareA-B Arafart i Stockholm
Befälhavare
Besättning
På resaTyskland – Norrköping
Förlist
PlatsGaltborttet utanför Arkösund
OrsakGrundstötning
Last3 000 ton koks
POS
Djup
Sjk
Exnamn

FÖRLISNINGEN
Torsdagen den 13 januari 1944 var Tom på väg från Tyskland till Norrköping med lastrummen fyllda med 3.000 ton koks. Det rådde för tillfället svår tjocka och man gick med sakta fart framåt. Utanför Arkösund ligger Galtbrottet som ett flertal fartyg varit på genom åren. Nu var turen kommen till Stockholmsångaren Tom. Hon gick på med reducerad fart men på grund av den tunga lasten satte man sig ordentligt på grundet.

Under kvällen blåste det upp en kraftig kuling och Tom började hugga svårt. Besättningen var alltjämt kvar ombord. På grund av sjöhävningen började fartyget att brytas itu vid tvåans lastrum. Hon ansågs förlorad om skrovet skulle brista. Besättning lämnade nu fartyget förutom kapten och övriga befäl, totalt 7 man stannade kvar ombord. Övriga inkvarterades på Arkösunds hotel, dit man även förde det värdefullaste från fartyget. 

På torsdagsnatten vid 1-tiden anlände Sveriges kraftigaste bärgare “Herakles”. Tom hade nu blivit delvis vattenfylld och förskeppet sjunkit. Herakles vågade inte försöka sig på att dra henne flott. Först måste skrovet tätas. Under lördagen var vädret lungt och dykundersökning av skrovet påbörjades.

Stormvarning var dock utfärdad vilket inte gjorde saken bättre, och som vi alla vet idag gick inte fartyget att rädda. Hon sjönk till 15 meters djup. Akterskeppet bärgades senare av Neptun och infördes till Norrköping. Viss övrig skrotbärgning har även skett men rester finns fortfarande kvar för den dyksugne.

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.