THOR (Motorgaleas)

När man ser på förlisningen av motorgaleasen Thor inser man vilken förödelse en lösdrivande stock kan ställa till med. Ingen förvarning, bara en kraftig duns i skrovet, sen var det kört och bara att gå i livbåten.

Fakta
TypMotorgaleasen
MaterialEK / Furu
Tonnage44 brt 30,3 nrt
Mått18,9 x 5,4 x 2,5 meter
Maskin22 HK
Fart
Byggd1881 i Yarmouth
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr4653
Signal
Klassad
AssuransFörsäkrings AB Fylgia, Stockholm. försäk. till 2/3
HemmaFinsvik
ÄgareA.N. Sjölander, Finsvik
BefälhavareA.N. Sjölander, Finsvik
Besättning3 man
På resaStockholm via Öregrund och Axmar till Sundsvall
FörlistSyd om Remmarharet
Plats
OrsakKollision med stock
Last40 ton benmjöl i rummet och 20 ton brännolja i 100 st fat på däck
POSN 61° 49′ 13 x O 17° 27′ 24
Djup
Sjk
ExnamnRACHAEL

HISTORIK
Motorgaleasen Thor av Finsvik (Härnösand) var från början en engelsk fiskekutter, byggd 1881 i Yarmouth i ek och fur med namnet Rachael. När hon kom till Sverige vet jag inte men hon införlivades i skeppsregistret med Nr: 4653 och deplacement 44 brt, 30,3 nrt.

I slutet av oktober 1934 var Thor på resa mellan Stockholm via Öregrund och Axmar till Sundsvall med last av 40 ton benmjöl i lastrummet och 20 ton brännolja på däck, fördelat i 100 st fat. På grund av den skrymmande däckslasten fick inte livbåten plats på däck utan den hade man på släp.

Läckage på bränsleröret
Thor fördes av A.N. Sjölander, Finsvik som också ägde henne och hon förde ytterligare 2 mans besättning. Gästrikekusten passerades och sent på tisdagskvällen den 30 okt. passerades Bålsön (Hudiksvall). På grund av mörkret gick man runt Bålsön och inte genom Bålsösundet som annars var vanligt eftersom man hade för avsikt att ankra i Arnöviken.

Man hade under resan fått en läcka på bränsleledningen som man måste täta. Klockan 03.00 på onsdagsmorgonen var felet avhjälpt och man lättade ankar och kursen sattes på Gran. Två timmar därefter alltså vid 5-tiden på morgonen kände man ombord en kraftig stöt i fartyget och det var en stock midskepps på babordssidan, och som senare slog i propellern.

Vattnet rusade in
Genast ställde man motorn på frigång och undersökte om skador uppstått. En kraftig läcka i aktern vid propelleraxeln bekräftade det man befarat. Stocken hade med all sannolikhet krökt axeln så propellerhylsan slagits bort och vatten rusande in. Man försökte hålla skutan läns med pumparna i cirka 10 min, men när vattnet stigit så mycket att motorn stannade gav man upp och gick i livbåten.

Man stannade kvar på platsen och efter 15 min reste hon sig med aktern i vädret och gick till botten med fören först och med masterna nedåt. Efter en snabb blick i sjökort uppskattade kapten Sjölander att Stocka lotsstation låg i nordvästlig riktning på cirka 10 dist. avstånd. Vinden var även den nordvästlig så rodd i motvind var det som väntade.

Letade stock, fann vrakgods
Efter ett tag kom en galeasriggad motorseglare förbi och kapten signalerade med sim lampa dock utan framgång. Seglaren försvann i horisonten och det var bara att fortsätta ro. 3 ½ timme senare kom man vid 9-tiden utmattade fram till Stocka som skickade ut en båt för om möjligt finna stocken, som orsakat förlisningen, innan fler fartyg går samma väg till mötes.

Lotsförman Wassberg, som var en av de som gick ut för att leta hittade ingen stock men väl en del gods från Thor. Han reviderade också kapten Sjölanders uppgifter angående positionen förlisningen skedde. Han gjorde bedömningen att det var 6 dist ifrån Stocka och inte 10 som först angavs. Vrakfynden återfanns ung. 1 dist sydost om förmodad förlisningsplats, vilket med tanke på den nordvästliga vinden och tiden innan fynden hittades låter rimligt. Vrakgodset man fann var 3 fat olja, ½ fat smörjolja, en livboj, en kättingbox samt en mindre fotogen behållare.

Med andra ord skedde förlisningen på position N 61° 49′ 13 x O 17° 27′ 24 vilket ger strax syd om Remmarharet som i sin tur ligger N om Bålsö och djupet på platsen är runt 40 m. På platsen finns också en vrakmarkering och jag har svårt att tänka mig annat än att den gäller Thor. Dock hör jag aldrig någon som dyker på vraket så möjligheten finns att hon är relativt väl bevarad.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.