THERESE

Traden Gävle-Raumo har genom åren skördat många offer. Åren 1916-1917 duggade förlisningar och sänkningar tätt i dessa farvatten.
Många av fartygen har hittas medan en del fortfarande gömmer sig orörda på havsbotten. S/S Therese tillhör ett av de sistnämnda.

Fakta
TypÅngare
MaterialTrä på järnspant
Tonnage310 dwt
Mått30,68 x 7,10 x 3,03 meter
Maskin2-cyl compoundmaskin på 120 hk, Ab Lundby Mek. Verkstad i Göteborg
Fart
Byggd1915 av Gustaf Groth i Sjötorp
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr5747
SignalJVLF
Klassad
Assurans
Hemma
Ägare
Befälhavare
Besättningi livbåt och togs ombord på s/s LIZZIE
På resaStockholm – Raumo
Förlist1917-05-19
PlatsOkänd
OrsakSänkt av Ubåt
Lastmaskingods, styckelast och tackjärn
(bl.a. 49 fat kiseljärn, 1000 st murtegel samt på däck två st ångpannor)
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Ångaren S/S Therese byggdes 1915 av Gustaf Groth i Sjötorp i trä på järnspant. Hon mätte vid byggandet 310 dwt och med måtten 30,68×7,10×3,03 meter. Hon utrustades med en 2-cyl compoundmaskin på 120 hk. Tillverkare av maskin var Ab Lundby Mek. Verkstad i Göteborg. Hennes signal var JVLF och regnr:5747.

Ubåt i sikte
Therese avgick tidigt i januari 1917 från Gävle för att gå till finska Raumo. I lastrummen fanns maskingods, styckelast och tackjärn. Denna vinter var som bekant ytterst svår för sjöfarten och isen var ofta övermäktig. Så även i detta fall och Therese gick in till Stockholm för att vänta ut vintern. Onsdagen den 16 maj gjorde man sig klar för att åter sätta kurs mot Raumo.

Klockan 17 avgick man från Stockholm och nästa morgon ankrade man upp i Öregrunds redd. Där blev man kvar till dagen efter då man fredagen den 18 maj vid 19-tiden satte kurs norrut. Efter tio timmars färd var man inte ensam längre utan klockan 05,45 uppenbarade sig en ubåt av då okänd nationalitet. Man hade då avverkat cirka 47 dist från Öregrund.

Man klarade sig “nästan”
Den signalerade till Therese att lägga bi och lämna över skeppspapperen. När den närmade sig såg man att ubåten var tysk och man befarade det värsta. Befälhavaren roddes över till ubåten och papperen lästes igenom av en tysk officer. Till en början såg det ut att gå bra men när officeren skulle lämna tillbaks papperen kom så en annan tysk officer och börja läsa även han.

Nu blev det en annan ton i skällan och han förklarade en stor del av lasten som krigskontraband. Det han syftade på var tackjärnet, 49 fat kiseljärn, 1000 st murtegel samt på däck två st ångpannor. Trots protester stod tyskarna på sig och beordrade besättningen att ro över till S/S Lizzie som låg i närheten. Detta fartyg hade ubåten tidigare tagit som pris.

Sjönk med aktern före
Vad tyskarna gjorde med Therese vet man inte, men då ingen explosion hördes antar man att bottenventilerna öppnades. Therese började sjunka och klockan 10 gick hon till botten med aktern först. Besättningen fick sedan följa med till Swinemünde dit man anlände den 25 maj.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.