SWALAN

Ett av dessa otaliga fartyg som slutat sina dagar i Stockholms skärgård är Swalan.
Under första halvan av 1800-talet var det inte lätt att möta en höststorm i Ålands hav.
Tyvärr är dokumentationen skral på så gamla fartyg och alla år
på havsbotten har väl gjort sitt på skrovet.

Fakta
TypSlup, Eschaloup
MaterialFuru på klink
Tonnage17 1/6 Svåra läster
Mått14,93 x 4,99 x 1,93 meter
Maskin
Fart
ByggdGamla Karleby, Finland
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
HemmaGävle
ÄgareOlof Jernberg, Gävle
BefälhavareNils Dahlin
Besättning
På resaGävle – Malmö (för att hämta spannmål)
Förlist1822-09-07
PlatsSvenska Högarna
OrsakFörlist under svår höststorm i Ålands Hav
Last
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Byggdes för okänd i Gamla Karleby och kom till Sverige efter en förlisning 1814 utanför Kullboda på Gräsö. Hon köptes på offentlig auktion den 20 mars 1815 av P. Hillberg & Co (Pehr Hillberg, Olof Jernberg) för 478:24 Riksdaler Banco. Hon reparerades och förbyggdes i Gävle under 1815 innan hon sattes i fart mellan Gävle och Stockholm.

Efter samarbetssvårigheter inom rederiet övertogs hon den 3 februari 1817 av den ena delägaren, Olof Jernberg som var hennes ägare ända fram till förlisningen den 7 september 1822.Swalan var då på resa ner till Malmö för att lasta spannmål då hon mötte en svår höststorm i Ålands hav. Som så många andra fartyg blev Svenska Högarna i Stockholms yttersta skärgård hennes baneman.

BEFÄLHAVARE     (I svensk ägo)
1815 – 1815Carl Gustaf Brundin
1816 – 1816Anders Brämdahl
1817 – 1818Hans Daniel Lowall
1819 – 1819Abraham Sjödin
1820 – 1821J. A. Westman
1822 – 1822Nils Sjöström
1822 – 1822Nils Dahlin

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.