SVANEN (Skonert)

En del fartyg seglar många år utan missöden medan andra är otursförföljda. Svanen fick bara 10 år på haven, men var trots det inblandad i mången missöden.

Fakta
TypSkonert
MaterialEk / Furu
Tonnage97,63 brt   84,62 nrt           
Under däck: 86,71
Mått24,24 x 7,12 x 3,0 meter   
Djup i rum: 2,59 m
Maskin
Fart
Byggd1902 av Carl Julius Rockström på Figeholms Skeppsvarvf
BeställareCarl Petter Hasselgren
Sjösatt
Levererad
Regnr 4072
SignalJMVQ
Klassad
Assurans
HemmaGävle
Ägarep.r. Claes David Forsman, Gävle
BefälhavareCarl August Johansson, Gävle
Besättning Ingen omkom
På resaGävle – Glykkstadt
Förlist 1912-12-30 kl.04
PlatsSkillinge, Långören vid Örnahusen
OrsakStrandning i SV kuling och dis, blev vrak
LastLimläder
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Svanen byggdes 1902 vid Figeholms Skeppsvarf, som låg vid ön Äspös västra udde, i ek och furu på kravel. Byggandet skedde under ledning av skeppsbyggmästare Carl Julius Rockström och Svanen fick en flat akterspegel och var inte försedd med galjon på sin utfallande förstäv.

Den 22 augusti samma år utfärdades i Oskarshamn ett mätbrev och den 6 september registreringscertifikat. Dessa handlingar förtäljde att hennes mått var 24.24×7.12×2.59 meter och tonnaget 97,63 brt samt 84,62 nrt, (vilket också är detsamma som återfinns i Svensk Skeppslista 1910). Hon ägdes av handlaren Carl Petter Hasselgren och som hennes första befälhavare utsågs Sven Johan Jansson, Oskarshamn som var en erfaren man med styrmansbrev sedan 1880.

Svanen var ett olycksaligt fartyg och redan samma år skedde den första grundstötningen. Den 20 november 1902 var hon på resa från Malmö till Oskarshamn med krita i lasten när hon utanför Grönhögens hamn på Öland gick på grund, dock med ringa skador. Henric Peter Olsson,(Skillinge) tog över som befälhavare i april 1903 och det var han när nästa incident inträffade. Det var i augusti 1906 då man var på resan mellan Figeholm och Malmö med trä i rummet och på däck. Den 14 augusti tog en brottsjö en lättmatros och kastade honom ut i vattnet.

1912 såldes Svanen till Gävle och den 2 april utfärdades ett nytt registercertifikat som berättar att hon sedan den 30 mars-12 ägdes av ett partrederi i Gävle med 8 delägare. Direktör Claes David Forsman var huvudredare medans den stora ägaren i partrederiet med sina 9/20 delar, Carl August Johansson, utsågs till befälhavare. Rederiet kom dock inte ha nytta av skutan särskilt länge utan 8 månader senare förliste hon. 

BEFÄLHAVARE  
1902 – 1903 Sven Johan Jansson Oskarshamn 
1903 – 1910 Henric Peter Olsson Skillinge 
1910 – 1911 Carl Johan Andersson Figeholm 
1911 – 1911 Walfrid Johansson Oskarshamn 
1911 – 1912 Janne Almqvist Oskarshamn 
1912 – 1912 Carl August Johansson Gävle 

FÖRLISNINGEN
Juletid 1912 var Svanen på resa mellan Gävle och Glykkstadt med limläder i rummet. Jag vet inte om man startat nyårsfirandet eller om oturen var framme. Klart är att den 30:e december 1912 vid Långören intill Örnahusen, (Skillinge) strandade skutan och blev vrak. Ingen omkom lyckligtvis och dom köpte sig en annan skuta istället, (Ragnar byggd 1874 i Sundsvall).

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.