SNAPPOPP

Kalmarsund är sedan länge ett eldorado för vrakdykning och många kända vrak ligger i området. En förlisning som är mindre känd är Snappopp som kantrade i augusti 1883.

Tänkbart förlisningsområde förSNAPPOPP
Fakta
TypJakt
MaterialFuru på klink
Tonnage18 Nyläster 11 ton
MåttDjupgående 2,4 meter
Maskin
Fart
Byggd1858 Roslagen
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
HemmaPataholm
ÄgareW. Danielsson
BefälhavareL. J. Pettersson
BesättningIngen omkom
På resa Mönsterås – Lundegård (Öland)
Förlist1883-08-10
PlatsMitt i Kalmarsund mellan Mönsterås – Lundegård (Öland)
OrsakKantrade i stormby och sjönk
Last Ved
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
SNAPPOPP byggdes 1858 i Roslagen men kom att under en tid höra hemma i Vättern där hon t.ex. 1871 var inregistrerad som slup och hemmahörande i Jönköping med A. G. Lindqvist som redare samt C. Ekvall som befälhavare. SNAPPOPP reparerades 1872 och kom sedan till Hjo med W. Danielsson som redare vilket han också var vid förlisningen, men då var SNAPPOPP hemma i Pataholm. 

FÖRLISNINGEN
SNAPPOPP var i augusti 1883 på resa tvärs över Kalmarsund med ved i lasten. Skeppare var L.J. Pettersson och till sin hjälp med fartyget hade han Johan Hällgren. Vinden var kraftig och i en störmby kantrade fartyget och sjönk på ungefär 18 meters djup.

Förlisning beskrivs bäst i tidningen ”Nya Ölandsbladet” den 11 augusti 1883:
”I torsdags då skepparen P.L. Pettersson från Pataholm med jakten ’Snappopp’ skulle, från Mönsterås afsegla till Lundegård med last av famnved, öfwerfölls farkosten af så häftiga stormbyar, att ehuru Köpingwiken war uppnådd, skepparen såg sig nödsakad att vända för att åter söka hamn vid Mönsterås; men kommen ungefär midsunds, kantrade skutan med, hwad än är kändt, den olyckliga påföljd att skepparen fann sin graf i wågorna; hwaremot biträdet gossen Johan Hällgren räddade sig i skeppsbåten och landade söder om Djupvik”.

Nu var det inte så illa som det skrivs i den artikeln eftersom skepparen Petterson inte omkom i vågorna utan han bärgades strax norr om Sandvik och var vid liv. Detta omtalas i samma tidning några dagar senare.

Källa:
Sveriges Skeppslista 1871 sid 185
Sveriges Skeppslista 1877 sid 240, 241
Pataholm – Handel-Sjöfart-Skeppsbyggeri sid 139
BÅ ost del 2 sid 125

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.