fbpx

ROSALIND

Fakta
TypLastångare
MaterialJärn
Tonnage891,93 brt, 572,16 nrt                 
Under däck: 678,22
Mått66,54 x 9,07 x 4,54 m                 
Djup i rum: 3,80 m
MaskinCompoundångmaskin på 400 IHK tillv. R&W Hawthorn, Newcastle
Fart
Byggd1879 Tyne Iron Shipbuilding Co, vid Willington Quay, Newcastle (byggnr 18)
BeställareC. F. Jacksson & Co, Newcastle
Sjösatt21 juni 1879
Levererad
Regnr 4677
SignalJQHD
KlassadEngelska Lloyds
AssuransSvenska Ångfartygs Assuransförening
HemmaHelsingborg
ÄgareRederi AB Vala (Otto Hillerström)
BefälhavareGustav Andersson, Nyhamnsläge
Besättning15 man, ingen omkom
På resaKöpenhamn – Stugsund
Förlist1916-05-21
PlatsCa.5 nm SO Långviksskär. (O Tärnskär, O Biskopsön), Stockholm
OrsakMinsprängning, sjönk inom 3 min
LastBarlast
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Rosalind byggdes och verkade i England under sina första 28 år innan hon den 13 februari köptes till Helsingborg av N. P. Swensson m.fl. Köpeskillingen var £ 3.200. Hon införlivades i Svenska register med depl. 885 brt, 546 nrt och 1 200 dwt. En reparation 1912 förde med sig nya fakta och i Svensk Skeppslista 1913 uppvisar hon 891,93 brt 572,16 nrt och under däck: 678,22.

Hon såldes vidare för 130.000:- den 30 april 1915 till sin Rederi AB Vala som var hennes ägare vid förlisningen. Gustav Andersson tog över befälet ombord efter Janne Andersson som fört henne under åren i Sverige.

FÖRLISNINGEN
Rosalind avgick i barlast från Köpenhamn fredagen den 19 maj 1916 med Stugsund som destinationsort. Resan genom södra Östersjön förflöt under gynnsamma omständigheter. Söndagen den 21 maj kl. 4.10 fm. befann sig Rosalind c:a 5 minuter SO från Långviksskär i Stockholms skärgård, då 2:e styrmannen observerade en flytmina på ett avstånd av 3- à 400 meter om styrbord. Befälhavaren varskoddes omedelbart, och sedan maskinen stoppats, sökte han med gevärsskott bringa minan att explodera. Han hade emellertid icke avlossat mer än 2 skott, förrän en häftig explosion inträffade under 2:ans lucka. Ångaren lyftes först upp av explosionen men började sedan hastigt sjunka med förskeppet.

Besättningen beordrades genast till livbåtarna, som hängde utsvängda och omedelbart kunde sättas i sjön. 3 minuter efter explosionen gick ångaren till botten. Båtarna uppehöllo sig c:a 10 minuter på olycksplatsen och satte sedan kurs mot land. flera man av besättningen voro endast tunt klädda. Kl. 7 fm. anlände båtarna till Långviksskär, varifrån besättningen på eftermiddagen fortsatte in till Stockholm. Olyckan, som torde hava förorsakas av en förankrad mina, inträffade inom ett intill 3-milsgränsen under våren utlagt tyskt minfält. Besättningen hade på grund av den skyndsamhet, varmed den måste lämna den sjunkande ångaren, icke hunnit rädda något av sina tillhörigheter.”

REDARE   
1879 – 1885C. F. Jacksson & CoNewcastle 
1885 – 1905*Rosalind S/S Co Ltd (AP Harrison och Co)Newcastle 
1905*– 1907Austin, Elliott och CoNewcastle 
1907 – 1915p.r. Helsingborg, (N. P. Swensson)Helsingborg£ 3 200 13 feb
1915 – 1916Rederi AB Vala, (Otto Hillerström)Helsingborg130.000 :-
* Överfördes redan 1895 till Austin, Elliot & Co med redovisades fortfarande av Rosalind Steam Ship

Skrivet av Göran Nilsson

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.