fbpx

POLARIS

Naturens krafter är starka och den kanske lurigaste av dem alla är nog “strömsättning” som kan få vilket fartyg som helst ur kurs. Polaris kapten upptäckte för sent den starka strömmen med kollision som resultat.
Ingen människa skadades men fartyget sjönk ner till 29 meters djup.

Fakta
TypLastångare
Material
Tonnage2 200 dwt, 1 515 brt, 958 nrt
Mått78,02 x 10,98 x 5,30 meter
Maskin2-cyl compoundångmaskin / 730ihk. Varvets egen
Fart
Byggd1883 av J.Readhead & Co, South Shields (byggnr 191)
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr4753
SignalJQNH
Klassad
Assurans
Hemma
ÄgareRederi Ab Polaris (Krook & Berggren) Stockholm
BefälhavareM. Roslin
Besättning
På resa Gävle – Garston
Förlist1924-01-16
Plats
OrsakKollision
Last1 560 ton Pappersmassa
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Lastångaren Polaris byggdes 1883 i England och fick namnet DERWENTDALE, köpare var P.Hick jun. & Co i Scarborough. Hon såldes vidare 1900 till polska Stettin då rederi R.Köppel tog över och hon döptes också till just ROBERT KÖPPEL. 

Till Sverige kom hon 1907-06-08 då rederi Polaris, Helsingborg köpte henne för £ 8575 och hon fick då sitt slutgiltiga namn POLARIS. Den 16 okt. samma år ändrades hemmahamnen till Norrköping då aktierna i rederiet togs över. Nu hjälpte det föga utan rederiet gick i konkurs 1921-07-21 och fartyget såldes igen. Nu var det skeppsredare Oscar Krook och kapten Anders Berggren i Stockholm som till en kostnad av 200.000:- tog över Polaris.

Sista resan
I mitten av januari 1924 var Polaris på resa från Gävle till Preston med 1.560 ton pappersmassa i lastrummet. Man gick in i Helsingborg för att bunkra och gick därifrån den 16 jan. med lots ombord, dock sattes lotsen av ca: 400 m utanför N inloppet. Kursen sattes VSV och kapten M. Roslin gav order om ”full fart fram” för att ta sig syd om de på redden liggande fartygen. 

Stark sydlig strömsättning fick Polaris ur kurs och vid 22-tiden gick hon rätt in i stäven på Allegro, som låg för ankar. Styrbords sida akter om bryggan tog smällen och slog upp i hål, maskinrummet vattenfylldes. Den starka strömmen fick Polaris att driva norrut och lotsångaren försöka bogsera henne in på grunt vatten, men misslyckades på grund av för svag maskin. Besättningen fick lämna fartyget som sjönk till 29 meters djup efter 1 tim 45 min. 

Sjöförklaringen hölls i Rådhusrätten i Helsingborg 1924-01-23 och kom fram till att orsaken till olyckan var ”osedvanligt hård strömsättning, vars styrka felaktigt uppskattats av befälhavaren”. 1959 var man nere på botten och röjde upp lite men än i dag finns hon kvar därnere och jag vet att dykare ibland besöker henne. 

Skrivet av Göran Nilsson

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.