Mustangen J 26

För dykare på våra breddgrader är det vanligtvis gamla skutor vi dyker på. Att få förmånen att dyka på ett flygplan är få förunnat. Genom åren har ett relativt stort antal störtat i vattnet, och flertalet bärgats men lyckligtvis finns det några kvar på havsbotten. Ett av dessa hittades sommaren 2003 i Stockholms södra skärgård på dykbart djup.

Den gamla klassiska Mustangen
Karta ur Gefle Dagblad

HISTORIK
J 26 är ett samlingsnamn för den klassiska flygplanstypen Mustang. Dessa hade en spännvidd på 11,28 meter medan längden endast var 9,83 meter. Motorn var givetvis en Packard Merlin som gav planet en maxfart av 675 km/h. Däremot kunde planet stiga till hela 12.000 meter vilket får anses som bra på den tiden. Planet fanns i Svenska flygvapnet under åren 1945-1955 och antalet uppgick till 159 st.

Mer fakta om “vraket” J-26. Hon hade tillverkningsanummer 122-38665, medan hennes nummer inom Svenska flygvapnet var 26030. Hon kom till Sverige 13 april 1945 och Uppsala anlände hon i slutet av samma månad. Hon blev av naturlig andledning inte gammal i tjänst och hann bara med en gångtid på 246 h. Hennes koder var Blå M och Blå O. Efter olyckan blev hon avskriven ur flygvapnet vilket skedde officiellt den 23 augusti 1946

Gick till botten med ett fräsande
J 26 tillhörde Uppsalas flygdivision F 16 och på morgonen den 23 juli 1946 var hon ute på en övning i Stockholms skärgård. Cirka 3 km nordost om Dalarö gjorde sergeant Renghedenen en högergir på låg höjd. Den ena vingen slog i vattnet och följden blev givetvis katastrofal. Planet slog runt flera varv och slutligen ner i vattnet med ett dån.

J 26 lade sig med ett fräsande tillrätta på sjöbotten i Jungfrufjärden strax norr om Ornö på cirka 46 meters djup. Dock är delarna spridda på cirka 100 meters håll. Försvaret började omedelbart efter det att planet störtat leta efter detsamma. Framför allt var man intresserad av att finns kvarlevorna efter piloten. Man lyckades även med detta och han begravdes i Uppsala.

Som bonus fann man ett fartygsvrak
J 26 har man hela tiden känt till utan att någon tagit tag i saken och letat upp henne. Sommaren 2003 var sjömätningsfartyget Jacob Hägg ute i dessa farvatten. Ombord var befälhavaren Lennart Jyllhed som tack vare information från amatörforskaren Hans-Erik Danielsson lyckades med bedriften att hitta planet. 

Just denne Hans-Erik har för övrigt även fått tillstånd av flygvapenmuseet att bärga planet. Som en bonus fann man även fler fartyg på havsbotten. Bland annat ett flera hundra år gammalt vrak vilket får anses som anmärkningsvärt.

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.