MIDDLETON

En grundstötning vid Finngrunden som till en början verkade obetydlig fick tragiska följder. Allt medan man inväntade hjälp bröts fartyget sönder och gick till botten och besättningen försökte rädda sig på en flotte. Endast en man överlevde denna tragedi.

Fakta
TypLastångare
MaterialJärn
Tonnage407 brt 305,5 nrt
Mått50,57 x 7,07 x 4,03 meter
Maskin2-cyl. Compoundmaskin/70 hp
Fart
Byggd1873 hos J.T. Eltringhamn i South Shilds
Beställare
Sjösatt
Levererad
RegnrRGLJ
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
ÄgareRedare H.M. Gehrckens
BefälhavareJ.N. Keller
Besättning12 st
På resaSundsvall – Hamburg
Förlist1889-09-13
Plats
OrsakGrundstötning
Last100 ton järn och 140 standards trävaror
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
Middleton var under hela 1880-talet en flitig besökare utmed den svenska ostkusten med bland annat många besök i Gävle och de sista 7 åren gick hon på traden Hamburg-Norrland, så farvattnen var inte obekanta

FÖRLISNINGEN

Passerade fyrskeppet 
Torsdagen den 12 september 1889 avgick Meddleton från Sundsvall lastad med 100 ton järn samt 140 standards trävaror avsedda för sin hemmahamn Hamburg. Det rådde full NV storm och förlisningar hade redan skett i bl.a. Gävlebukten, men detta kände man inte till ombord på den tyska ångaren. Kursen sattes syd för hemfärd till Hamburg.

Fredagmorgonen var man nere i det ökända och beryktade Finngrunden som fått åtskilda fartyg att sluta sina dagar. Vid 4-tiden på morgonen passerades fyrskeppet “Västra Banken” och bara någon stund senare gick man med bra fart rakt på 15-fotsgrundet i området. Man befann sig då vid Västra Finngrunden cirka 8 dist. från fyrskeppet. 

Sökte hjälp i land
Man var läck och att själv försöka komma loss var inte att tänka på och kapten Keller beslöt att genast begära assistans. Någon omedelbar fara för besättningen bedömdes det inte vara utan man satte ut en båt som bemannades med 1: styrmannen J.W.E. Stuht och ytterligare 3 man, däribland den överlevande Sven Bergensen.

Livbåten rodde till fyrskeppet för att få hjälp med att komma i kontakt med fastlandet. Fyrmästaren på Västra Banken gjorde sig klar för att ta sig till Skutskär för att där kontakta Neptunbolaget i Stockholm. Med sig på resan till fastlandet tog han den norska matrosen Bergensen, medan de övriga väntade kvar på fyrskeppet.

Kunde inte återvända
När man gjort sitt iland och tänkte återvände ut till haveristen hade vädrets makter visat sig från sin sämsta sida och gjorde återresan omöjlig. Ute på fyrskeppet hade de 3 väntande kamraterna gett upp och återvänt till Middleton. När den värsta stormen bedarrat på lördagmorgonen kunde man från fyrskeppet se skorsten och masterna på Middleton så man insåg att hon klarat nattens prövningar.

I Skutskär gjorde man sig klar för att återvände ut till Finngrunden och Neptunbolagets bärgningsångare Argo var även hon på väg ut till haveristen. Väl ute vid fyrskeppet inväntade man Argo som Bergesen medföljde ut till Middleton. Men till sin förvånging fanns inget fartyg kvar på platsen. Hon han under tiden gett upp och gått till botten med man och allt.

Räddningsflotte
Några dagar efter det att Middleton gått till botten var fiskarna J.G. Zettergren och J.E. Zettergren ute och fiskade utanför Björns fyr. På ett skär fann man en egendomlig flotte, en stege och en tom tunna som blivit hårt surrad. Ingen människa syntes i närheten men vissa spår på flotten gjorde att man visste att någon eller några ur Middletons besättning försökt rädda sig med densamma.

Bland annat fann man en bleckkapsel med fartygets handlingar och besättninglista. Allt detta överlämnades till tyske konsul i Gävle O. Flensburg som förövrigt gav Bergensen respengar hem till Tyskland. Han for via Stockholm vidare till Hamburg. Han hade i Sundsvall skickat brev hem till sin fru och berättat att allt var bra, och han var oroligt att hon fått vetskap om förlisningen och ville hem så fort som möjligt.

Förväxlade fyrarna
Enligt Bergesen var det kapten själv som var orsaken till förlisningen, då han förväxlat fyrarna ute vid Finngrunden. Troligen stämmer detta och det är inte lätt att passera detta farofyllda område i så dåligt väder som rådde vid tillfället. Ombord på Middleton fanns förutom besättningen även 1:e maskinistens fru vilket gjorde att 12 personer omkom i denna tragedi.

BESÄTTNING

BefattningNamn Hemstad
KaptenJ.N. KellerNeuenfeldOmkom
1:maskinistC.G. SchieeckeHamburgOmkom
2:maskinistC.G. RehbockKönigsbergOmkom
1:styrmanJ.W.E. StuhtZingstOmkom
2:styrmanHans BrinkwoldtBlankenseOmkom
MatrosSven BergensenHamburg (Stavanger)
MatrosW.A.E.P. MeierBerlinOmkom
MatrosJ.C.W. BurmanHof-HermannshagenOmkom
MatrosJoh. ZingenHamburgOmkom
MatrosPaul SchröderHamburgOmkom
MatrosP.H. GehrwolfBusumOmkom
KockC.A.F. FrenzWarzinOmkom

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.