fbpx

MELANIE

Fakta
TypÅngare
Material
Tonnage1152 brt
Mått77 x 10 x 5,75 meter
Maskin150 hk
Fart
Byggd1883 av W Gray & Co, West Hartpool i England
Beställare
Sjösatt
Levererad
Regnr
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
ÄgareÅngfartygs AB Vidar, Göteborg
BefälhavareFredrik Söderström
Besättning18 män och 2 kvinnor
På resaDunkerque via Burnt Island (Skottland) – Stockholm
Förlist1907-01-31
PlatsInnerbådan söder om Biskopsö
OrsakGrundstötning
Last3000 ton stenkol
POS
Djup
Sjk
ExnamnMAUDE

HISTORIK
S/S Melanie byggdes 1883 av W Gray & Co, West Hartpool i England. Hon mätte 1152 bruttoton och måtten var 77x10x5,75 meter, och maskin utvecklade 150 hk. Melanie hade även segel, “tvåmastad skonare” var hennes benämning. Hon kom till Sverige1897 och hade innan haft namnet Maude. Som redare stod Ångfartygs AB Vidar, Göteborg.

Olycksdrabbat fartyg
Melanie var ett olycksdrabbat fartyg, med flera incidenter bakom sig. Sommaren 1901 kolliderade hon med S/S Kelper som var en norsk träångare. Kelper som för övrigt tidigare varit ett svenskt fartyg sjönk genast när Melanies för trängde in i strax för om aktern. Besättningen räddades av Melanie. Två år senare den 6 september 1903 var det så åter dags för en kollision. Den här gången med S/S Lorenzo och båda fick svåra skador.

FÖRLISNINGEN
Januari 1907 var hon på resa från franska Dunkerque via Burnt Island (Skottland) till Stockholm. Lastrummen var fyllda med 3.000 ton stenkol som skulle in till Stockholm. Man lämnade Skottland den 25 januari och satte kurs mot Sverige. Kapten blott 27-årige Fredrik Söderström förde befälet och Melanie mönstrade hela 20 mans besättning, vilket fördelade sig på 18 män och 2 kvinnor.

Isflak och drivis
Onsdagen den 30 januari passerades Utklippan och kursen sattes mot norr. Den 31 januari nådde man Stockholm och vid halv 6-tiden på morgonen var man vid Huvudskär. Vattnet var fullt av isflak och drivis. Det var rent av svårt att se vad som var is och vad som var land eller klippor. Strax norr om nämnda skär tog resan slut då man gick på grund vid Innerbådan söder om Biskopsö och stod fast och trots ihärdiga försök att komma loss satt man fast. Det fanns inget att göra än att sätta ut livbåtarna. Besättningen tog så plats uti dessa men stannade intill fartyget.

Kapten Söderström hade strax innan grundstötningen kommit upp på bryggan. I skeppsdagboken skrev han sedan ner händelseförloppet: 
“Hufvudskärs fyr i NWtW 1/4 på compassen, gissad dist 10′ . Med kurs NNO 3/4 O och full fart, törnade ångaren kl 05.30 emot en öfver vattnet på ca 20 famnars afstånd synlig låg klippa, hvilken först antogs vara ett isflak, då maskinen genast stoppades. Ångaren erhöll genast svår styrbords slagsida, på grund häraf med undantag af en mindre båt om babord, endast styrbords lifbåt kunde utsättas.”

–“No 1 barlasttank pejlades och befanns vara full af vatten och rusade vattnet från förrummet in i eldrummet genom båda skrufluckorna. Raketer uppsändes och ånghvisslan öppnades och fortfor att blåsa så länge ånga fanns, för att därigenom tilldraga oss uppmärksamhet från land eller förbipasserande ångare. Under tiden hade största delen av besättningen gått i båtarna. Wi uppehöll oss med båtarna i ångarens närhet då densamma, efter att först hafva kantrat öfver åt babord kl.8.35 fm. gled af grundet och sjönk”

Fick övernatta på skäret
Besättningen rodde till Långviksskär där man kunde kliva iland 14.30. Visserligen blev man tvungen att i kylan övernatta på skäret, men dagen efter blev man hämtad av lotsångaren Wega som förde besättningen till Snadhamn. Därifrån blev man hämtad av ett annat fartyg som tog dom in till Stockholm.Melanie vilar idag på 35 meters djup med svår slagsida

Skrivet av Göran Nilsson

Dela:

Mer inlägg

Skicka ett meddelande

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.