MANJA

MANJA var på väg med kol upp till Göteborg från Cardiff som den svenska flottan beställt.
I området rådde dock svår tjocka och även mycket starka strömmar, vilket gjorde att fartyget förlorade orienteringen och gick upp på grundet Hönö Både i Göteborgs yttre skärgård och satt ohjälpligt fast.

Fakta
TypLastångare
MaterialStål
Tonnage1 049,04 brt 701,89 nrt 1 550 dwt      
Under däck: 794,96
Mått63,62 x 10,23 x 4,40 meter     
Djup i rum: 4,14 m
Maskin650 IHK
Fart
Byggd1905 Lindholmens Mekaniska Verkstad, Göteborg (bygger 388)
BeställareÅngfartygs AB Vidar, Göteborg
Sjösatt
Levererad
Regnr4361
SignalJPCG
Klassad
AssuransSvenska Ångfartygs Assuransförening
HemmaGöteborg
ÄgareÅngfartygs AB Östersjön i Göteborg, (Adolf Bratt)
BefälhavareCarl G. A. Öberg
BesättningIngen omkom
På resaCardiff – Göteborg
Förlist1913-02-03
PlatsHönö Både i Göteborgs skärgård
OrsakStrandning och blev vrak
LastStenkol
POSung. pos 57° 40.660′ N 11° 36.869′ E
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
MANJA byggdes 1905 på Lindholmens mekaniska verkstad i Göteborg och kom att förbli staden trogen under sina 8 år. Beställare av lastångaren var Ångfartygs AB Vidar, Göteborg som dock bara behöll henne i 3 år innan hon 1908 såldes till Ångfartygs AB Östersjön i Göteborg, (Adolf Bratt) som kom att reparera MANJA 1910. 

REDARE   
1905 – 1908 Ångfartygs AB Vidar Göteborg MANJA
1908 – 1913 Ångfartygs AB Östersjön Göteborg MANJA

FÖRLISNINGEN
Resan från England och runt Danmark hade gått utan problem och bra väder hade följt fartyget, tills man kom fram till Skagens fyrskepp då en tät dimma drog in över fartyget. Befälet över fartyget lämnades från kapten Carl Öberg till förste styrman Edvard Peterson, då kaptenen var trött. I den täta dimman minskade styrmannen farten till halv fart och trodde att han var på säkert avstånd från den svenska kusten.

Det visade sig dock helt fel. 22 distansminuter hade plötsligt blivit 30 distansminuter p.g.a. strömmarna och ev. felräkning, på grund vid Hönö Både var man i alla fall. Kaptenen som känt grundstötningen och vaknat rusade upp på bryggan och beslutade om att samla besättningen för att hålla skeppsråd (alla samlas och varskos om läget). Man beslutade att stanna ombord tills morgonen kom för att då försöka få kontakt med något fartyg. Man gav hela natten nödsignaler med ångvisslan, sköt nödljus och blåljus tändes på fartyget.

Morgonen kom och en fiskare kom förbi då han sett fartygets nödläge och han tog förste styrmannen ombord och tog honom in till Hönö där lots och rederiet samt assuransbolaget kontaktades. MANJA får besök av både fiskare, lots och Röda bolagets bärgningsångare Harald för att se om något går att göra. Hon står dock kraftigt uppe på grundet. Man beslutade att börja lossa lasten och häva den överbord. Vinden tilltar dock alltmer och sjön blir grövre och grövre. Man överger tillslut MANJA då hon blir läck i både maskinrum och i aktern och vattnet forsar in och lägger MANJA allt lägre i vattnet. Kvällen närmar sig och man åker in till skyddande vikar och inväntar gryningen. På morgonen återvänder man och fartyget har då slagits sönder totalt, det enda som inte är under vatten är överbyggnaden.

Bara rester kvar vid grundets södra sida. Skrotbärgades och lasten bärgades senare. Fint naturdyk efter att man letat runt i området efter de rester som finns av det en gång så stolta MANJA .

Källa:
Brunos Vrakliggare 1880-1980 sid 39
Sveriges Skeppslista 1910 sid 80
Sveriges Skeppslista 1913 sid AVFÖRD
Sveriges Handelsflotta 1913 sid 244, 249 Foto

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.