Att skynda fram till nödställda är varje sjömans plikt och skyldighet. I detta fall fick det förödande konsekvenser då man mitt i räddningsaktionen gick på en mina och fartyget försvann under fötterna på besättningen.
De man lyckats rädda från S/S Everilda fick lämnas åt sitt öde.

S/S LUNA
Fakta
TypLastångare
Material
Tonnage1.079 nrt och lastade ungefär 1.400 ton
Mått65,98 x 9,8 x 4,9 meter
Maskin
Fart
Byggd1905 i Fredrikstad, Norge
BeställareStockholms ångfartygs rederi AB
Sjösatt
Levererad
Regnr4452
Signal
Klassad
Assurans
Hemma
ÄgareStockholms rederi AB 
BefälhavareA. Landegren
Besättning
På resaMäntyluoto – Stockholm
Förlist
Plats
OrsakMina
Last
POS
Djup
Sjk
Exnamn

HISTORIK
S/S LUNA byggdes 1905 i norska Fredrikstad och mätte 1.079 nettoreg.ton och lastade ungefär 1.400 ton. Hennes mått uppgick till 65,98×9,8×4,9 meter och hon hade regnr:4452. Beställare var Stockholms ångfartygs rederi AB. 3 år senare (1908) såldes hon vidare till Stockholms rederi AB i vars ägo hon var vid förlisningen. 

Föröver går Everilda på en mina
Hon var söndagen den 6 december 1914 på väg ut från Mäntyluoto. Befälhavare ombord var A. Landegren och han förde sitt fartyg ut mot öppet vatten. Föröver siktade man S/S EVERLIDA som var på ingående från Stockholm. Ett förfärligt dån hördes plötsligt och febril aktivitet utbröt på Everilda. Ombord på Luna förstod man att Everilda gått på en mina och man satte högsta fart fram för att bistå besättningen som kämpade förtvivlat i vågorna.

Väl framme vid olycksplatsen höll Everilda redan på att försvinna ner i djupet. Man satte ut livbåtarna och började plocka upp man efter man ur vågorna. Flertalet av Everildas besättning dukade under av ansträngning i det kalla vattnet men 6-7 man lyckades man rädda och de togs ombord på Luna och placerades i hytter och kojer nedbäddade i varma sängkläder.

Lunas tur att möta sitt öde
När man som bäst håller på och tar ombord den sista mannen hörs en eller två explosioner. Nu är det Lunas tur att gå på en mina. Troligen var det två, en under andra däcksluckan och en under maskinrummet. Skrovet hade av explosionen nästan delats i två delar och började omedelbart att sjunka.

Det var tur för Lunas besättning att man redan hade livbåtarna i sjön eftersom hon sjönk ganska omgående. De manskap man nyss hade räddat och befann sig i hytterna fick lämnas åt sitt öde. Man blev tvungen att rädda sitt eget skinn först och främst. På mindre är två minuter hade fartyget gått till botten alldeles bredvid Everilda.

Styrmannen från Everilda Edvin Larsson hade sån tur att han befann sig i Lunas livbåt och var den sista man skulle föra ombord på Luna. Nu blev det så i stället att han fick sällskap i livbåten av Lunas besättning och kom således att räddas på detta sätt. Han blev förvisso skadad av vrakspillror från sitt eget fartyg med överlevde trots 

S/S LUNA akter ifrån

Skrivet av Göran Nilsson

Powered by BetterDocs

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.